Начало Новини Актуално От 15 октомври започва прием на проекти по Националната програма по пчеларство

От 15 октомври започва прием на проекти по Националната програма по пчеларство

Актуално
Стара Загора

От 15 октомври до 15 ноември 2010 г. в Дирекция Животновъдство на Министерство на земеделието и храните ще се приемат проекти по Националната програма по пчеларство. Към дирекцията има работна група, която ще изготвя становище за всеки проект, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 година бе одобрена с решение на ЕК от 14.09.2010 г.
По Мярка Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари на Програмата е предвидено финансиране на следните дейности:
1. Обучение на обучаващи - квалификация и преквалификация на кадрите обучаващи пчелари и пчелари-проверители.
2. Разработване, отпечатване и разпространение на Практическо ръководство за „Добри пчеларски практики”.
3. Популяризиране на български пчелни продукти, както и биологично произведени такива.
По дейност 1 се финансира проект на тема: Разработване на програма за обучители. Допустими кандидати са браншови пчеларски организации, асоциации и  сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.
По дейност 2 се финансира разработване на практическо ръководство за Добри пчеларски практики, вкл. образци на документи към ръководството. Допустими кандидати са браншови пчеларски организации, асоциации и  сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.
По дейност 3 се финансират проект за Популяризиране на биологични пчелни продукти, като допустими кандидати са сдружения на пчелари свързани с биологичното пчеларство, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, подкрепящи и подпомагащи развиване на биологично пчеларство, както и проект за Популяризиране на пчелните продукти с допустими кандидати браншови пчеларски организации, асоциации и  сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. 
В рамките на една финансова година кандидатът има право да кандидатства еднократно по всеки един от секторите на мерките по Програмата. В рамките на една финансова година кандидатът няма право да подава второ заявление за подпомагане по мярка и сектор, по който през същата година има подадено и одобрено заявление за подпомагане и сключен договор (включително, ако първото заявление е в процес на разглеждане).

Още новини