Начало Новини Актуално От 1 юли започва подаването на формуляри за енергийно обновяване на жилищни сгради

От 1 юли започва подаването на формуляри за енергийно обновяване на жилищни сгради

Актуално
Павлова и Борисов

От 1 юли 2012 г. сдруженията на собствениците могат да започнат да подават формуляри за участие в проект Енергийно обновяване на българските домове. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на пресконференция , с която обяви неговото начало. BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ОП Регионално развитие.

Министър Павлова представи свършените до момента подготвителни работи за стартирането му и представи критериите, на които трябва да отговарят сградите, чиито собственици желаят да ги обновят, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Тя припомни, че е избран Фонд за жилищно обновяване – Корпоративна търговска банка, която ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на нисколихвени заеми или банкови гаранции за осигуряване на дела от 50% от бюджета на собствениците на жилища, които не разполагат със средства.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова даде пример, според който ако собственик на жилище вземе кредит от Фонда за жилищно обновяване в размер на 2 500 лв., за да го върне за 8 години, ще трябва да плаща по 34 лв. месечни вноски. 

Министър Павлова информира, че със средства от проекта ще бъдат покрити напълно разходите за техническото обследване, техническия паспорт и обследването за енергийна ефективност, както и услугите на проектния мениджър. 50% от разходите за техническия проект (проектиране), оценката на съответствието на проекта, строително-монтажните работи, авторския и строителен надзор, разходите, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация и разходите, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи, отново ще бъдат покрити от проекта. Собствениците на жилищата ще трябва да заплатят останалите 50% по тях. В момента текат процедурите за избор на проектни мениджъри и изпълнители на конструктивно и енергийно обследване, допълни тя.

Интервенциите по сградите, които ще се финансират в рамките на проекта, следва да включват всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, подчерта министър Павлова. Тя посочи, че това могат да бъдат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (където е приложимо), които са необходими на сградата за привеждане в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност.

При предписана в обследването за енергийна ефективност мярка за енергийна ефективност изолация на покрив е допустимо ремонт и възстановяване на съществуващата покривна конструкция (скатен или плосък покрив), които включват дейности по възстановяване на конструкцията, покрития, обшивки, хидроизолация, водоотвеждаща система, мълниезащитна и заземителна инсталация, каза още министър Павлова.

Намаляване на разходите за енергия над 50 % ще бъде една от ползите за добрите стопани на сградите. Ще бъде удължен животът и експлоатационната им годност и ще се повиши цената на имотите, допълни министър Павлова.
Пред присъстващите журналисти тя представи макет на къща с варианти на изпълнение на мерки за прилагане на енергийна ефективност.

Министър Павлова съобщи, че представителите на етажни собствености, които желаят да ги обновят и имат нужда от информация, могат да я получат всеки четвъртък, когато е приемния ден.

Въпроси могат да бъдат задавани и на официалния e-mail на проекта: eeproject@mrrb.government.bg.

Още новини