Начало Новини Актуално От 1 юли 2013 г. влиза в сила Регламент за строителните продукти (видео)

От 1 юли 2013 г. влиза в сила Регламент за строителните продукти (видео)

Актуално

От 1 юли 2013 г. влиза в сила Регламент за строителните продуктиОт 1 юли 2013 г. влиза в сила Регламент 305 на Европейската комисия, който е със статут на закон и ще замени досегашната Директива за строителните продукти. Целта е да се въведат единни правила за всички страни членки на Европейския съюз.

Промените не са революционни и засягат производители на строителни продукти и нотифицирани органи, които извършват оценяване на съответствието на продуктите, какъвто е Центърът за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС ЕООД) в Стара Загора. Според ръководителя на ресорния отдел в дружеството, в регламента са заложени опростени процедури при продажбата на строителни продукти между европейските страни.

Едно от новите неща в регламента е свързано с променяната на броя на съществените изисквания към строежите. Променят се и системите за оценяване на съответствието на строителни продукти, съобщи инж. Миряна Ламбова - ръководител на отдел Оценяване на съответствието в ЦИЕС ЕООД. Производителите на строителни продукти трябва да издават и нова декларация за експлоатационни показатели.

Регламентът въвежда и задължителен регистър, който трябва да водят вносителите и дистрибуторите на строителни продукти, с цел да бъдат проследени стоките по веригата.

Една от основните задачи на регламента е да наложи равни правила за всички страни от ЕС и потребителите да се отнасят с голямо доверие към качеството и безопасността на строителните продукти, добави Румяна Господинова, служител в отдел Оценяване на съответствието в ЦИЕС ЕООД.

За да не се затруднява износът на строителни продукти, всяка държава член на ЕС ще създаде звено за контакти, което да дава информация за националните изисквания на всяка една от страните, каза Милена Трънкова, служител в отдела.
Регламентът ясно разграничава ролята на упълномощен представител, дистрибутор и вносител. Друг нов момент е, че декларацията за съответствие ще се издава единствено и само от производителя на строителните продукти.

Центърът за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора разполага с модерно оборудвана лаборатория за изпитване на строителни продукти. Нейни клиенти са над 400 производители от различни държави.

Още новини