Начало Новини Актуално От 1 октомври се въвежда такса за полиетиленовите торбички

От 1 октомври се въвежда такса за полиетиленовите торбички

Актуално
Такса на полиетиленови торбички

На редовно заседание Министерски съвет разгледа предложението на министъра на околната среда и водите за въвеждане на такса за ограничаване потреблението на полиетиленови торбички и взе решение таксата да бъде въведена от 1 октомври 2011 г.

Годишно в страната се използват приблизително 1 милиард и 200 милиона полиетиленови торбички за еднократна употреба, които не се разграждат в природата, създават екологичен риск от затлачване в коритата на реките и естетичен проблем с прекомерното си разпространение, съобщиха от пресцентъра на Министерството по околната среда и водите.

Таксата се въвежда за полиетиленовите торбички, чиято дебелина е под 15 микрона /торбичките тип потник, т.нар. летящи/. От такса ще бъдат освободени тези торбички, които служат за първична опаковка и са в непосредствен контакт с храните, които не могат да се продават без опаковка.

От 1 октомври до края на тази година таксата ще е в размер на 15 стотинки, като в следващите години ще нараства поетапно: през 2012 г.- 0,35 лв., 2013 г. - 0,45 лв., и през 2014 г. - 0,55 лв.

Очаква се формирането на крайна цена на торбичката да има възпиращ ефект за гражданите. При отказ да се използват масовите торбички за еднократна употреба, спестените средства за всяко домакинство в страната от 1 октомври до края на тази година ще бъдат 36 лв., а за следващите години съответно: през 2012 г. - 255 лв., 2013 г. - 328 лв., и 2014 г. - 400 лв.

Таксата ще се привежда по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и средствата ще се разходват целево за проекти по управление но отпадъците.

Целта е да се мотивират гражданите към по-малко потребление на този вид опаковки и да се стимулира многократната употреба на други разновидности - текстилни, хартиени, по-плътни пластмасови и т.н.

Още новини