Начало Новини Актуално От 1 октомври е в сила заснемането на шофьорските изпити

От 1 октомври е в сила заснемането на шофьорските изпити

Актуално
Стара Загора

Изискването теоретичният и практическият изпит за шофьори да бъдат заснемани, влиза в сила от 1 октомври 2010 г. Вече има оборудвани 50 зали (27 държавни и 23 частни) в цялата страна, които отговарят на изискванията и са били приети от експертите на ИА Автомобилна администрация. Очаква се до края на другата седмица още около 20 да получат разрешения. 

Устройствата за практическият изпит ще бъдат носени и монтирани от изпитващия служител на Автомобилна администрация, съобщи пресцентърът на транспортното министерство. След приключването на изпита ще бъдат демонтирани. Това няма да натовари финансово инструкторите, защото те няма да купуват тези камери. Записите от практическите и теоретичните изпити ще бъдат съхранявани за последващ контрол една година.
Държавната такса за явяване на шофьорски изпит остава непроменена, което не предполага никакво вдигане и на таксата за шофьорските курсове.
Новите изисквания за видео наблюдение на изпитите за шофьори бяха забавени заради обжалвания на процедурата за избор на изпълнител за нужната техника. След като последователно и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) се произнесоха в полза на ИА „Автомобилна администрация” отпаднаха и последните пречки пред влизането им в сила.
Припомняме ви, че с инициираните от министър Александър Цветков промени на Наредби 37, 38 и Инструкция 3 бяха предприети първите сериозни законодателни действия срещу черния пазар на шофьорски книжки. Основните промени при обучението и изпитите на кандидат водачите на МПС са:
Анонимни теоретични изпити. По време на изпита не присъстват преподавателите и проверяващите тестовете, а квестори. На изпитните тестове не се записват имената на изпитваните. Кандидат водачите записват върху отделна бланка личните си данни, номера на протокола, номера на теста, дата и подпис, като тези бланка се предава на квестора, който ги запечатва в плик. При този принцип проверяващият тестовете не знае предварително името на кандидата, чиято работа ще оценява. След приключването на теоретичните изпити протоколите с резултатите (само имената без ЕГН) се публикуват на специално табло в областния отдел Контролна дейност – ДАИ и на електронната страница на администрацията не по-късно от 24 часа след провеждане на съответния изпит (http://www.rta.government.bg/protokolimps/protokolimps.html).
Отпадна изискването председателите на изпитните комисии за практическите изпити да притежават преподавателска правоспособност и 5-годишен професионален опит в областта. По този начин се разшири възможността за подбор на кадри. Такава е практиката в 33 европейски държави.
Въвежда се и видео наблюдението на теоретичният и практическият изпит. Във всеки областен град ИА Автомобилна администрация е оборудвала с видеокамери свои изпитни центрове, в които от утре ще се провеждат изпитите по теория на кандидат водачите. Всеки който желае да провежда теоритичен изпит трябва да оборудва изпитния си център с камери според изискванията в наредбите. Бяха закупени и мобилни камери за контрол на практическите изпити.
С тези промени се цели повишаване на качеството на обучението, изключване на субективните фактори при придобиване на правоспособност за управление, и дългосрочно подобряване и гарантиране на безопасността на движението.

Още новини