Начало Новини Актуално От 1 ноември късите светлини са задължителни и през деня

От 1 ноември късите светлини са задължителни и през деня

Актуално

През настъпващия есенно-зимен  период  рязко се увеличават предпоставките за тежки пътно-транспортни произшествия и главно - за пътнотранспортни произшествия с пешеходци. Намаляването на светлата част от денонощието, при запазена висока интензивност на движението, води до нарастване на пътната аварийност в тъмната част на денонощието, сутрин и вечер, като относителният дял на загиналите пешеходци достига до 35% от всички убити при пътнотранспортно произшествия.

Увеличава се броя на злополуките, поради неизправни и нерегулирани фарове и липсваща или неефективна светлоотразителна сигнализация, в съчетание с неправилно движение на пешеходци по тъмно; недостатъчно улично осветление и хоризонтална маркировка. Участниците в движението не познават достатъчно или подценяват рисковете от намалената видимост, информират от пресцентъра на ОД на МВР - Стара Загора.

За ограничаване предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия с рисковите групи участници в движението (пешеходци; водачи с без практически опит в управлението при есенно-зимни условия; управляващите автомобили неизправни осветителни системи автомобили , за времето от 01.11. до 20.11.2009 г. на територията на цялата страна ще проведе традиционната полицейска операция Акция Светлина. Акцията има за цел, чрез целенасочена контролна и превантивна дейност да насочи вниманието на обществеността към специфичните рискови фактори за пътни злополуки в есенно-зимния период.

По време на акцията ще се извършва засилен  контрол по изправността на осветителните системи и сигнализация на пътните превозните средства - включително тези на велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Съвместно с представители на Общините и пътната администрация ще се извърши преглед на състоянието на уличното осветление, пътната настилка, хоризонталната и вертикална сигнализация и ще се предприемат мерки за отстраняване на повредите и сигнализиране на местата с повишена опасност от ПТП с през есенно-зимния период. На база съвместните проверки, ще се изготвят конкретни предложения към съответните ръководства на органите на местното самоуправление  за осветяване на най-невралгичните места от уличната мрежа – улични отсечки, уязвими кръстовища, спирки на обществения транспорт, пешеходни пътеки и др. Съвместно с общините ще започне извършването на прегледи и на светлинната и светлоотразителна сигнализация на пътните превозни средства с животинска тяга и малогабаритната селскостопанска техника. 

Акцията ще включва два етапа:
Предупредителен – от 1.11 до 8.11.2009 г. (включително)
В този етап контролните органи ще обръщат внимание на водачите за отстраняване на неизправностите по осветителните системи, подмяната на износените гумите, поддържане изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и др., без да се налагат санкции. В този етап ще бъдат изготвени и предписания до общините и кметствата за подобряване осветеността на участъци от пътя и кръстовища с повишен риск за ПТП с пешеходци в тъмната част на денонощието.

Контролен – от 9.11 до 20.11.2009 г. (включително).
През този етап ще се извършва засилен контрол върху изправността на осветителните системи, състоянието на гумите и  изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и др., като на нарушителите ще бъдат налагани на санкции по Закона за движение по пътищата, някои от които са:

• За управление на МПС с износени гуми – отнемане на 6 контролни точки и 50 лв. глоба;

• За неизправни светлини и светлоотразителна сигнализация - отнемане на 5 контролни точки и глоба от 20 до 150 лв.

• За превишена скорост в населено място:
- При превишение 21-30 км/ч - отнемане на 3 контролни точки и 100 лв. глоба;
- При превишение 31-40 км/ч - отнемане на 7 контролни точки; 1 месец лишаване от право да управлява МПС и 150 лв. глоба;
- При превишение 41-50 км/ч – отнемане на 10 контролни точки; 2 месеца лишаване от право да управлява МПС и 200 лв. глоба;
- При превишение над 51 км/ч – отнемане на 12 контролни точки; 3 месеца лишаване от право да управлява МПС и 250 лв. глоба;

• За управление на технически неизправно или спряно от движение МПС – отнемане на 5 контролни точки и глоба от 50 до 150 лв.;

• Неозначаване по съответния начин на принудително спряно на платното ППС - отнемане на 6 контролни точки и глоба от 50 до 150 лв.;

• Неползване на предпазен колан или каска – отнемане на 8 контролни точки и 50 лв. глоба;

• Говорене по мобилен телефон по време на движение, без устройство “свободни ръце” - отнемане на 6 контролни точки и 50 лв. глоба;

• Неспазване сигнал на светофара - отнемане на 8 контролни точки и 50 лв. глоба, а ако е създадена реална опасност за пътното движение – до 150 лв;

• Неспазване на пътни знаци и маркировка -  отнемане на 4 контролни точки и 30 лв. глоба.

По време на операцията всички технически центрове на СБА, който е партньор на МВР в превантивната акция,  ще извършват безплатно регулиране на фаровете на МПС и ще дават техническа консултация по изправността на осветителните системи. За град Стара Загора безплатно регулиране на фаровете ще се извършва в СБА Стара Загора бул. Никола Петков № 20 тел.26 60 23, тел.146 – Пътна помощ.

Напомняме  на водачите на МПС, че съгласно чл. 70, ал. 3, т. 2 от Закона за движение по пътищата, през целия есенно-зимен период (от 1.11.2009 г до 1.03.2010 г.) са задължени да се движат  през светлата част на денонощието с включени на светлини за движение през деня или с включени къси светлини.

Активният и ефективен пътен контрол ще продължи през целия зимен сезон.

Още новини