Начало Новини Актуално От 1 февруари здравният статус ще се проверява само от www.nap.bg

От 1 февруари здравният статус ще се проверява само от www.nap.bg

Актуално

От 1 февруари 2010 г. всички български граждани ще могат да проверяват здравния си статус само чрез страницата на НАП на адрес www.nap.bg.  Досега тази информация се проверяваше чрез информационната система на Националния осигурителен институт. Услугата ще бъде публикувана в рубриката Електронни услуги на www.nap.bg и ще бъде активна от началото на февруари 2010 г.

Проверката на здравния статус ще става по същия начин, както и до сега чрез въвеждане на Единен граждански номер или Личен номер на чужденец и код за спам контрол, съобщиха от пресцентъра на НАП.
НАП напомня на своите клиенти, че от 2010 г. здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.
От тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се (трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.), дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Повече информация за задълженията за подаване на декларации и плащане на задължения клиентите на НАП могат да получат от колцентъра на НАП – 0700 18 700 на цената на един разговор.

Още новини