Начало Новини Актуално Основен замърсител в Старозагорско са финните прахови частици, тежките метали в тях с в минимални количества (видео)

Основен замърсител в Старозагорско са финните прахови частици, тежките метали в тях с в минимални количества (видео)

Актуално
екология Стара Загора

Няма трайни увреждания на околната среда в Старозагорска област. Основните замърсители са финните прахови частици и азотните оксиди, като основен източник и причина за тях е автомобилният трафик. Това показват резултатите от проекта Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора.

Той се реализира от голям екип от учени от Тракийския университет в Стара Загора, под ръководството на проф. Цанко Яблански. Проектът е на стойност 637 хил. евро и се изпълнява с финансовата помощ на Норвежка програма за сътрудничество. Със средствата е оборудвана специализирана лаборатория в университета, която разполагат с най-модерната техника за изследване на наличие на тежки метали, и за анализ как различни замърсители влияят на въздуха, почвите, водите и живата природа.

Подборни резултати бяха представени от екипа от учени на конференция в Стара Загора.

Изследванията доказаха, че най-голямият замърсител в Стара Загора са фините прахови частици и азотните оксиди на натоварените кръстовища и основните пътни артерии в града. Прахът се вдига от движението на гумите и най-вече от тежкотоварните автомобили. Улиците трябва да се мият често и да се приложи нова транспортна схема, която да облекчи движението на автомобилите, каза проф. Цанко Яблански.

Фините прахови частици, до известна степен, са следствие и на специфичното географското разположение на Стара Загора. Намираме се в подножието на хълмове, които са част от Средна горя. При валеж се свлича пръст, която попада по улиците.

При подготовката на следващия проект ще предложим изграждане на дренажни съоръжение в подножието на хълмовете, за да не се допуска свличане на пръст, коментира проф. Яблански.

Благодарение на модерната апаратура, при пробите са констатирани тежки метали във фините прахови частици, но са в малки количества и не са опасни, заяви проф. Яблански.
Иследвани за тежки метали са също и води, почви, растения и животни.

Няма количества, които да са опасни. Няма високи концетрации и на полигона, дори няма по-високи стойности на желязо, спрямо други пунктове, коментира още проф. Яблански.

В Стара Загора няма металургично производство, което да имитира тежки метали. Затова експертите обясняват тяхното наличие във финните прахови частици в резултат на пренос от други региони.

В рамките на проекта екип от специалисти от Университетска болница - Стара Загора извършиха здравен скрининг. Той обхвана 14% от ученици, навършили 18 години от общообразователни училища в Стара Загора, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Гурково и Казанлък.

По отношение на функционалните изследвания на дихателната и сърдечно-съдовата система, отклонения са установени при деца във всички общини, с изключение на учениците в Гурково. Но в никакъв случай не може да се говори за заболявания. Аграрен факултет при Трайкийски университет реализира проекта в партньорството на община Стара Загора, Екоцентър, Държавния университет в граз Осло и Университета по естествени науки в град Оз, Норвегия.

Пробметът със замърсяванията на въздуха е сред основните приоритети и на Регионалната екоплатформа. Нейното учредяване е резултат на дългогодишната съвместна работа на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Гражданско обединение - Стара Загора и други организации и институции в града, които имат пряко отношение към екологичните проблеми на региона. Тези усилия доведоха до приемането на Старозагорска област в Европейската Мрежа на европейските клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологията ECREIN.

 

Видеото в сайта на youtube

 

Евдокия Манева, зам.-министър на Министерството по околната среда и водите Видеото в сайта на youtube

Още новини