Начало Новини Актуално Осигуриха 2.4 млн. лв. за консервация на Ески джамия в Стара Загора

Осигуриха 2.4 млн. лв. за консервация на Ески джамия в Стара Загора

Актуално

Днес от 10 часа в зала "Пресцентър" на МРРБ зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на ОПРР Лиляна Павлова и зам.-министърът на културата Тодор Чобанов ще подпишат три договора за предоставяне на безвъзмездна помощ.

По схема "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма" ще бъде подписан договор на стойност от 2 368 381 лева за консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религиите в гр. Стара Загора.
Безвъзмездната финансова помощ се реализира с подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, пише вестник Старозагорски новини.
Единствена сграда, оцеляла след опожаряването на Стара Загора по време на Руско-турската война (1877-1878 г.), е Ески джамия, която се намира в центъра на града. След Освобождението чешкият архитект Любор Байер, който изработва новия градоустройствен план, използва джамията като опорна точка, за да изгради улиците спрямо нея. Ески джамия е със статут на художествен и архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. Според оцелял надпис строежът й е бил завършен преди 1409 г. Сградата има квадратен молитвен салон, в който при разкопки през 2001 г. археолозите откриха основите на еднокорабна, едноабсидна християнска църква от втората половина на XI и началото на XII век. Под нея възкръсват останките на тракийски некропол. Според специалистите, християнската църква вече не е съществувала по време на изграждането на джамията, но планът й следва нейните основи.
Поради липса на средства и неуточнена собственост през миналата година се наложиха спасителни дейности на покривната конструкция, финансирани от Министерството на културата. През това лято спасителните проучвания продължиха и обогатиха значително историята на джамията с над 50 новооткрити погребения, ритуално вграждане на момче и прасе, "изчезнал надпис" и др.
С отпуснатите средства ще се извършат консервационно-реставрационни дейности на преддверието и стенописите, на църквата и на езическото светилище, експониране на архитектурните останки, на средновековна църква и др., уточни археологът Димитър Янков, който ръководи проучването на обекта.
Създаването на музей на религиите в Ески джамия ще реши веднъж завинаги щекотливия проблем за превръщането й в действащ мюсюлмански храм, каквато възможност даваше един презрян закон, изкован по времето на тройната коалиция.

Още новини