Начало Новини Актуално Още 5 дни Заедно в час набира кандидати за програмата си в Стара Загора

Още 5 дни Заедно в час набира кандидати за програмата си в Стара Загора

Актуално
1untitled1411Остават пет дни за кандидатстване за програмата за професионално и лидерско развитие на фондация Заедно в час. Успешните кандидати ще  преминат интензивно обучение и подготовка за преподаване на ученици и ще започнат работа като учители от септември 2019 г. в 11 региона на страната - Велико  Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, София град, София област и Стара Загора. 
Всички желаещи могат да  кандидатстват до 20 ноември чрез онлайн формуляр на сайта на организацията. Няма изискване кандидатите да имат  педагогическа правоспособност и предишен преподавателски опит. Необходимо е да имат завършена минимум бакалавърска степен до септември 2019 г.  Подробна информация за процеса на кандидатстването може да бъде намерена на сайта на организацията.
В регион  Стара Загора в момента преподават 15 учители от програмата на Заедно в час - в населените места Горно Черковище, Николаево, Паничерево, Ръжена, Ягода и  Стара Загора.
Заедно в час работи за това всяко дете в България да получи достъп до качествено образование - независимо къде живее, в кое  училище учи и какви са финансовите възможности на семейството му. Организацията открива, обучава и развива уменията на способни и мотивирани  професионалисти от различни сфери, които имат желание да работят за подобряване на образованието в страната. Те стават учители за период от две  години в български училища, в които учениците показват по-ниски резултати от средните за страната. След това участниците в програмата на Заедно в час продължават професионалното си развитие в различни области - много от тях остават да преподават в училище, други работят по политики в сферата на  образованието, трети създават собствени инициативи в социалното предприемачество. Целта на организацията е участниците в програмата й да са  дългосрочно ангажирани с каузата качествено образование за всяко дете в България.
Програмата за професионално и лидерско развитие на  Заедно в час включва интензивни обучения, теоретична и практическа подготовка, подкрепа от опитен професионалист в образованието, стажове,  работа по проекти и достъп до голяма общност от партньори и съмишленици на организацията - както преди влизането в класните стаи, така и по време на  двете години преподаване в училище и след тях. На 20 септември 2018 г. програмата на Заедно в час спечели първо място в категориите Най-добра обучителна  програма и Най-добра програма за кариерно развитие на националния конкурс Работодател на годината на форума Кариера в България. Защо не?.   
Участниците в програмата се обучават по международния модел Преподавай като лидер, насочен към работа с  ученици с нисък социално-икономически статус, както и за прилагане на държавните образователни стандарти и изисквания. По време на двете години  преподаване те получават месечен финансов стимул като допълнение към заплатата от училище. Участниците, които нямат педагогическа квалификация,  преминават квалификационна програма в университет партньор на Заедно в час. Организацията продължава да подкрепя участниците в програмата й,  които и след двете години преподаване продължават да работят за подобряване на качеството на образованието в България.
Заедно в час е  създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация Америка за България и е част от международната мрежа Teach for All на организации, които работят  срещу неравенството в образованието в близо 50 държави по целия свят.

Още новини