Начало Новини Актуално Още 118 млн. лв. от ОП Развитие на човешките ресурси отиват за заетост

Още 118 млн. лв. от ОП Развитие на човешките ресурси отиват за заетост

Актуално

Нови 118 милиона лева от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси ще бъдат пренасочени в подкрепа на заетостта. Това беше решено на петото заседание на Комитета за наблюдение на ОП Развитие на човешките ресурси, съобщиха от МТСП.

По предложение на социалното министерство и Агенция по заетостта подкрепата от ОП Развитие на човешките ресурси ще бъде насочена за създаване на заетост, мерки за работници и служители, преминали на непълно работно време и обучение за безработни и заети лица, предаде econ.bg. Ще бъдат увеличени стипендиите за лицата, които участват в обучение по проекти, финансирани по програмата, покриването на разходите за междуселищен транспорт на обучаемите, даването на възможност за финансиране на стажуване за безработни лица и отпадането на изискването за съфинансиране на подкрепени работни места от страна на общините и структурите на държавната администрация. Решенията на Комитета за наблюдение дават възможност за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица, с което ще се ускори изпълнението на мерките и усвояването на средствата.
Комитетът одобри и предоставянето на 100 милиона лева за финансиране на проекти за извънкласни и извънучилищни дейности, 30 милиона лева за развитие на дистанционни форми на обучение в системата на висшето образование и 8 милиона лева за практики в реална работна среда за учениците от средните общообразователни училища.
Със средства от ОП Развитие на човешките ресурси ще бъдат предприети действия за деинституционализация на деца, настанени в специализирани институции, по инициатива на Европейската комисия, МТСП и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Ще бъде създаден подкомитет по въпросите на интеграцията на хората с увреждания, за да се защитят в максимална степен техните интереси.

Още новини