Начало Новини Актуално Организации и граждани искат социални жилища за социално слаби граждани и по-добра инфраструктура в кв. Лозенец на Стара

Организации и граждани искат социални жилища за социално слаби и по-добра инфраструктура в кв. Лозенец на Стара Загора

Актуално

В деловодството на Община Стара Загора са внесени две подписки на граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на община Стара Загора, съобщиха от Обществен дарителски фонд - Стара Загора. Едната подписка, съдържаща 106 подписи на граждани от община Стара Загора има следното предложение:

В Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора да бъде заложено изграждането на социални жилища за социално слаби граждани, чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС, чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез бюджета на Общината.

Втората подписка, съдържаща 80 подписа на граждани от община Стара Загора, и касае предимно бедните квартали в общината има следното предложение:

С цел Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали, с концентрация на бедност в Община Стара Загора чрез бюджета на Общината за 2021 г., а също и чрез финансиране от републиканския бюджет и чрез кандидатстване пред Фондовете на ЕС да бъдат предвидени и осигурени средства за:

  1. Урегулиране на общински терени, намиращи се в съседство с квартал Лозенец, с цел продажбата им на заинтересовани кандидати за строителство на къщи.
  2. Изграждане на необходимата улична и друга инфраструктура за новите УПИ по т.1
  3. Ремонт и поддръжка на съществуващата инфраструктура в кв. Лозенец.

Подписките бяха връчени на г-жа Ваня Сотирова - заместник-кмет на община Стара Загора и на г-жа Мария Динева - mредседател на Общински съвет - Стара Загора. На срещата присъстваха и представители на Инициативните комитети на двете подписки.

Беше внесено и писмо с конкретни предложения за подобряване условията на живот в кв. Лозенец, гр. Стара Загора.

Например:

  • Ремонт на основни улици, по които се осъществява комуникацията на територията на квартала.
  • Да се търси решение за справяне с водния режим и подобряване качеството на водата.
  • Да се обособят повече площадки за сметосъбиране в кв. Лозенец и да се осигури по-редовно извозване на битовите отпадъци от тях.
  • Да се ремонтира оградата на СУ Хр. Смирненски, която е компрометирана и е заплаха за живота на жителите и учениците.

Получихме уверението, че предложенията ще бъдат разгледани в най-скоро време. А по някои от проблемите, дори имаше конкретни решения, информират от Обществен дарителски фонд - Стара Загора.

Още новини