Начало Новини Актуално Оптимизират се процедурите за отпускане на безвъзмездната финансова помощ по ОП

Оптимизират се процедурите за отпускане на безвъзмездната финансова помощ по ОП

Актуално
Министерски съвет

Правителството одобри промени в Постановление №121/2007, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми (ОП), съфинансирани от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР на ЕС. Целта е допълнително да се оптимизират процедурите и да се постигне по-голяма обективност и прозрачност при отпускането на помощта.

С новите текстове се регламентира унифицирана процедура за разглеждане на възраженията на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап административна проверка и проверка на допустимостта, съобщиха от правителствената пресслужба. Предвижда се възраженията да се разглеждат от лица, които не са участвали в първоначалната оценка на проекта. По този начин ще се постигне по-голяма независимост при окончателното произнасяне.

С цел улесняване на бенефициентите по оперативните програми, ще бъдат изготвени унифицирани образци на декларациите, уведомителните писма и другите документи, заложени в постановлението.

Още новини