Начало Новини Актуално Определени са условията за достъп на общините до финансиране от ФЛАГ

Определени са условията за достъп на общините до финансиране от ФЛАГ

Актуално

Стара ЗагораПравителството прие постановление, с което се определят условията, критериите и редът за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ ЕАД. Държавата ще оказва финансова подкрепа за общините при усвояването на средства от оперативните програми Регионално развитие, Околна среда и Програмата за развитие на селските райони.

 Общините ще бъдат подпомагани при обслужването на лихви и такси към ФЛАГ по заеми за финансиране на проекти по съответните програми.
С постановлението се предвижда общините да се групират въз основа на интегрална оценка за кредитен потенциал, определена по методика, съгласувана с НСОРБ, информираха от правителствената пресслужба. Възприет е предложеният от Националното сдружение диференциран подход на компенсиране според методиката. Интегралната оценка представлява средна аритметична оценка за периода 2007-2009 г. на три показателя – кредитен пул (сравнителен капацитет на общините да погасяват кредитни задължения); дял на собствените приходи от всички приходи; отношение на нетния оперативен остатък към всички приходи за местни дейности (формира се като разлика между повтарящите се текущи приходи и текущи разходи).
Средствата в размер до 4 млн. лв. ще се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като целеви трансфери и са заложени със Закона за изменение и допълнение на ЗРБРБ за 2010 г.

Още новини