Начало Новини Актуално Оповестиха финансови нарушения от управлението на д-р Желев

Оповестиха финансови нарушения от управлението на д-р Желев

Актуално

На 10 септември 2009 г. беше оповестен експертният доклад за втория мандат от управлението на д-р Евгений Желев - 2004-2007 г. Одитът беше поръчан от новата общинска администрация, спечелила местните избори преди две години. Проверката е възложена на бившия директор на Държавен финансов контрол и председател на Съюза на финансовите ревизори Симеон Нейчев.

Той информира журналистите, че работата по документите му е отнела около 6 месеца и е приключил със задачата през септември 2008-ма. Според Нейчев, има данни и съмнения за финансови нарушения, но местната власт е тази, която ще преценя дали да сезира прокуратурата.
На журналистическо питане, защо констатациите по доклада стават публично достояние едва сега, секретарят на община Стара Загора Николина Горова отговори, че по доста от случаите се е наложила детайлна проверка. С това се занимавал Инспекторатът към Общината, пише вестник Старозагорски новини.
Три бяха основните акценти в обемния експертен доклад: договорите за уличното осветление, ремонтът на изгорялата Опера и двата заема, получени от Общината през 2005 г. Симеон Нейчев обобщи констатациите си в едно изречение - неефективно стопанисване на общински обекти, нецелесъобразно извършвани разходи при придобиването на дълготрайни материални активи и неефективен инвеститорски контрол. В подкрепа на думите си експертът посочи няколко цифри за безстопанственост. Несъбраните пари от пазари са 186 000, от реклами - 81 000, от съдебни вземания - 78 000, и от наеми - 41 000.

1 405 000 лева за Операта са
отчетени неправомерно като СМР

8 775 000 лева е глътнал до септември 2007 г. ремонтът на Старозагорската опера, като 1 405 000 лева са отчетени в разрез с нормативните разпоредби на закона като строително-монтажни работи (СМР). Сумата е била фактурирана и платена за обзавеждане, което обаче не е получено в ремонтирания обект. Според Нейчев, доставчици са 5 софийски фирми, които освен търговската си дейност, са поели и ангажимента за монтажа на обзавеждането. Още на следващия ден след заплащането на сделката обаче (преди всичко столове за залата) от общинската администрация подписват протокол за отговорно пазене, а на практика стоката не е доставена. Ревизорът е категоричен, че това е своеобразен аванс към въпросните частни фирми и че след като няма строително-монтажни дейности, обзавеждането би следвало да се запише като материални запаси.
Шефът на звено "Инспекторат" Методи Марков допълни, че столовете вече са в Стара Загора и че са закупени на редовна пазарна цена. Част от тях се съхраняват в "Мересев", а останалите - във фоайето на Операта. Той обаче изнесе друг любопитен факт - за мокета, който по нормативни документи би следвало да отговаря на редица изисквания. Става въпрос за закупени 2100 кв. метра, фактурирани по 44 лева. Според Марков, мокетът видимо не отговаря на изискванията, а по-скоро може да се запише в графата "второ качество". Подобна стока в магазините вървяла по 8-10 лева за квадратен метър.

Милиони са били дадени за улично осветление

Два са договорите, подписани от администрацията на д-р Желев, които най-вероятно ще станат обект на прокурорска проверка. Първият (без търг, по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки) е от 25.11.2005 г. на стойност 1 717 447 лв. за "Енергийно-ефективна модернизация и реконструкция на уличното осветлене на град Стара Загора". В него е записано, че заплащането на строително-монтажните работи ще се извърши след монтаж и 72-часова проба и двустранно подписан протокол за действително извършените работи. Проверката обаче е установила, че по 11 фактури от 2005 до 2007 г. са изплатени 871 942 лв. не за строително-монтажни работи (СМР), а за недоставени, а оставени на отговорно пазене при доставчика материали... Фирмата, изпълнител на договора, е ХИТ, регистрирана в село Първомайци, община Горна Оряховица, с управител Тодор Зеленков. Същият впоследствие става управител на консорциум "Загора ХИТ", който е регистриран през юли 2007 г. в Стара Загора. Същия месец Общината сключва със "Загоре ХИТ" ООД договор за "Експлоатационна поддръжка, възстановителни работи и ново строителство по уличното осветление" на стойност 9 600 000 лв. за срок от 5 години. В този договор изпълнителят е посочил 96 месеца гаранционни срокове, но според Симеон Нейчев в документа няма клауза за удръжка по гаранциите. Този договор е в сила и до ден-днешен и струва на данъкоплатците 1 920 000 годишно!?

Плащаме и по 300 000 лева лихви
годишно по теглени през 2005 заеми

В одитния доклад е обърнато сериозно внимание и на двата теглени от Общината заема през 2005 г. Те са за по 5 милиона лева, като единият е инвестиционен, а другият - облигационен. С решение на тогавашния Общински съвет те били изтеглени за ремонт на улици, на Операта, за строителството на Музея и за новата база на Регионална библиотека "Захарий Княжески" в бившия Партиен дом. Четири години по-късно обаче без отговор остава въпросът необходими ли са били тези пари, за които плащаме по 300 000 лева лихви, а от догодина ще започнем да плащаме и главницата. Още повече, че през май, когато договорите са сключени, бюджетът е разполагал с над 5 милиона лева и през следващите месеци те непрекъснато са се увеличавали. Има и две-три интересни подробности около изразходването на тези заеми. През 2005 г. например не е похарчена нито стотинка от единия заем, независимо че обектите не са завършени. Според Нейчев, сделката е неизгодна, а освен това тя е предизвикала и недоволството на останалите банки поради факта, че д-р Желев е оттеглил обявата за обществената поръчка и е избрал две финансови институции на базата на техни оферти.

Ревизията отчита слаби финансови резултати в мажоритарните
и смесените търговски дружества

Слаби финансови резултати отчита Симеон Нейчев и в мажоритарните търговски дружества Онко- и Психодиспансера, "Мересев" и Тролейбусни превози", както и в смесените - "Хлебопроизводство", "Тракия Загора", МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович". Ривизорът даде за пример болницата, където основният капитал е намалял от 4 480 000 лева през 2002 г. на 300 000 през 2007-ма. Според него, за изясняване на причините са необходими задълбочени анализи.

Звено "Инспекторат" към
Общината продължава проверките

По сигнали от одита служителите от звено "Инспекторат" са проверили вече няколко случая, а други предстои да бъдат гледани под лупа. Първата проверка е на настанените в общинските жилища, където беше констатирано, че някои наематели не са плащали с години. Шефът на звеното Методи Марков заяви, че от този месец започва изваждането на некоректните наематели и на тези, които нямат право на общински жилища.
Проверен е и случаят с изграждането на отводнителен канал в с.Плоска могила. Работата е поверена без договор на фирма "Колизеум", собственост на общинския съветник Христо Асенов. Стойността е 32 хиляди лева, но по време на работата с възлагателно писмо са предоставени още 20 000. Проверката показва, че за тази сума Асенов е актувал повторно някои дейности. През следващата седмица случаят ще бъде внесен в прокуратурата, уточниха от "Инспектората".
Марков съобщи, че предстои задълбочена проверка по договорите за уличното осветление и за ремонта на закрития плувен басейн, където, за да се заобиколят изискванията за търг, сумата е разбита между две фирми.

 

Още новини