Начало Новини Актуално Оперативна програма Транспорт ще разплати 3 млрд. лева до края на годината

Оперативна програма Транспорт ще разплати 3 млрд. лева до края на годината

Актуално
Оперативна програма Транспорта

До края на 2011 година се очаква да бъдат разплатени 3 млрд. лева по европейски  проекти. 4 млн. лева по различни оперативни програми са били разплатени през миналата седмица. Най-големи суми предстои да бъдат платени по оперативна програма Транспорт.

Договорени са проекти за 8,6 млрд. лева и това представлява над 56% от предвидените средства по европейските програми, каза министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

Министърът по управление на средствата Томислав Дончев от ЕС и министърът на околната среда и водите Нона Караджова направиха първа копка на проект за подобряване на водната инфраструктура във Велико Търново и откриха първия етап от проект за подобряване на градската среда в съседния Лясковец. Проектът във Велико Търново е на стойност 45 млн. лева. Финансирането е осигурено по оперативната програма Околна среда.
Проектът предвижда до 2013 г. ще бъдат положени 37 км водопроводни и канализационни тръби. По тях годишно ще бъдат отвеждани 2 млн. куб. м отпадъчни води до градската пречиствателна станция, съобщава investor.bg.
Над 6 700 жители ще се възползват от реконструираната мрежа, а в резултат загубите на питейна вода от 70% ще намалеят до 20%. По този начин ще бъдат спестени годишно 700 хил. куб. м вода, която сега се начислява в сметките на потребителите.

Министър Караджова съобщи, че в Министерството на околната среда и водите е подготвен нов проект за община Велико Търново на стойност 48 млн. лева по оперативната програма Околна среда. Той предвижда реконструкция на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

Още новини