Начало Новини Актуално Оперативна програма Конкурентоспособност предлага две нови схеми за финансиране на фирмите

Оперативна програма Конкурентоспособност предлага две нови схеми за финансиране на фирмите

Актуално
технологично оборудване

Две нови схеми от оперативна програма Конкурентоспособност са отворени за кандидатстване от страна на фирмите. Те са за технологична модернизация в малки и средни предприятия и за внедряване на иновации в производството. Процедурите са открити в последния работен ден на 2010 година. Финансирането за тях е в размер на 147 млн. лева.

По схемата за модернизация срокът изтича на 1 април 2011 г. Предвидената помощ е 97 791 500 лева. Ако бъдат одобрени, фирмите могат да инвестират в нови технологии и оборудване, както и да получат професионални съвети и консултации, пише вестник 24 часа.
Допустимите за финансиране вложения са за закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и съоръжения, както и на компютърно оборудване. Ще се финансират и нематериални активи като софтуер за управление на производствения процес, права по патенти, лицензи и др. Консултантските услуги пък оперативна програматрябва да са свързани с въвеждането на новите технологии, процеси, продукти или услуги. Допустимо е и да са за разработване на бизнес и маркетингови стратегии. Разходите за консултанти за изготвяне на проектите трябва да са до 5% от общите допустими, но не повече от 10 000 лв.

По схемата за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги са предвидени 48 895 750 лева. Ще се финансира и създаването на част или на цяла поточна линия за производството на новия продукт, необходимият софтуер за това и др.
По процедурата ще се финансират само проектите, които са събрали не по-малко от 60% от необходимите точки. В нея фирмите могат да се включат чак до ноември, тъй като има няколко крайни срока за кандидатстване - 7 март, 9 май, 11 юли, 12 септември и 14 ноември.

Проектите и по двете схеми се приемат в регионалните звена на Агенцията за малките и средните предприятия.

Още новини