Начало Новини Актуално Опасна отрова край Стара Загора ще се премахва със 118 хил. лева

Опасна отрова край Стара Загора ще се премахва със 118 хил. лева

Актуално

Агробиохим, унищожаване на отроваЦистерна, съдържаща 15 тона ацетонцианхидрин, останала на територията на бившия азотно-торов завод Агробиохим ще бъде ликвидирана. Парите за този дейност са намерени, съобщи Димитър Драчев, зам.-областен управител на Стара Загора. Осегурени са 118 хил. лв., с които ще се извърши източване, преналиване в сигурен съд, транспорт, съхраняване, а в последствие и изнасяне и изгаряне на отровното вещество.

Със съдействието на Областната администрация средствата са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. Решаването на проблема, минал през няколко правителства, ще стане до края на годината, каза Драчев. Предстоял търг за избор на лицензирана фирма, работеща с опасни отровни вещества, а най-подходящият момент бил след като времето се захлади. По време на жегите химическото вещество се изпарявало и можело да доведе до сериозни здравословни проблеми.

Цистерната с ацетонциахдидринът е наследство от Азотно-торовия завод, а след продажбата на комбината на парче тя попада в имота на "Панхим". Част от количеството е източено и продадено в Русия, но останалите 15 тона вече са загубили производствените си качества и трябва да бъдат унищожени. През април 2007 г. Старозагорският съд разпорежда "Агробиохим" АД да освободи резервоара, но дружеството практика вече не съществува. През 2008 г. РИОСВ прави проверка и установява, че решението не е изпълнено и всичко свършва до тук. През 2010 г. пък отровата е прехвърлена за управление на Областната управа и краят на сагата вече се вижда.

Навремето ацетонцианхидринът е използван като изходен продукт за производството на пластмаси. Той е класифициран като токсично вещество с първа степен на опасност, лесно запалимо и взривоопасно. Отделни източници го сравняват с химическо оръжие, тъй като лесно се изпарява и отделя циановодород, поразяващ дишането.

Последният известен случай на изтичане на ацетонцианхидрин е регистриран на 23 юли 2009 година в пристанището на Рига. Този инцидент доведе до евакуацията на стотици латвийци. Тогава не бяха констатирани поражения върху човешкото здраве.

Информация: Старозагорски новини

Друга информация по темата:

Още новини