Начало Новини Актуално ОП Региони в растеж ще финансира дейности по градско развитие (видео)

ОП Региони в растеж ще финансира дейности по градско развитие (видео)

Актуално

ОП Региони в растеж ще финансира дейности по градско развитиеСтартира национална кампания за популяризиране на новия програмен период 2014-2020 г. Инициативата е организирана от мрежата от 28 информационни центрове. Ще бъдат представени бъдещите възможности за финансиране от програмите на Европейския съюз. В най-напреднала фаза на подготовка е Оперативна програма Региони в растеж, която замества настоящата Регионално развитие.

В нея има няколко приоритетни оси, от които могат да се възползват общините, например за дейности, свързани с градско развитие, социална и здравна инфраструктура, енергийна ефективност и др., съобщи Петя Ацинова, управител на Областния информационен център - Стара Загора.

Сред приоритетните оси е и развитието на регионален туризъм. Чрез нея ще се търси възможност за налагане на нови дестинации, тъй като има райони, богати на културно-исторически паметници, които не са достатъчно популярни.

Предвидени са оси за финансиране на регионалната пътна инфраструктура, както и за превенция на риска, като наводнения, например.

Представителите на бизнеса могат да участват по Оперативна програма Региони в растеж като изпълнители на поръчки, но конкретно финансиране за тях е предвидено по програма Конкурентоспособност и иновации и по програма Развитие на човешките ресурси.

Очакванията през новия програмен период са свързани до голяма степен с облекчаване на процедурите по изпълнението на проектите, които бяха основна пречка за кандидатстване за финансиране.

По време на кампанията ще бъдат представени още програмите: Транспорт и транспортна инфраструктура, Околна среда, Развитие на човешките ресурси, Наука и образование за интелигентен растеж, Добро управление и Програма за развитие на селските райони.

илко груев

Още новини