Начало Новини Актуално ОП Конкурентоспособност предоставя допълнително 150 млн. евро по инициативата JEREMIE

ОП Конкурентоспособност предоставя допълнително 150 млн. евро по инициативата JEREMIE

Актуално

допълнителни средства JEREMIE

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.

Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от страна на малките и средни предприятия, чрез значително намаление на предлаганите лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за бизнеса, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енргетиката и туризма.

Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред със значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.

Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да осигурят 50% съфинансиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по новия инструмент, се избират от Европейския Инвестиционен Фонд, който управлява JEREMIE инициативата в България. Очаква се заемите да бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 г. и отпускането им да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.

Прехвърлянето на допълнителните средства е в резултат на увеличаването на ресурса по приоритетна ос 3 на ОП Конкурентоспособност и ратифицираните от Народното събрание споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в България между българското правителство и Европейския инвестиционен фонд. Законът за ратифицирането им е обнародван в Държавен вестник на 2 октомври 2012 г.

Още новини