Начало Новини Актуално Онкологичният център в Стара Загора получава 6,5 млн. лева по ОПРР

Онкологичният център в Стара Загора получава 6,5 млн. лева по ОПРР

Актуално
Лъчелечение88,5 лева ще бъдат вложени в обновяването и оборудването на 18 болници в цялата страна. Средствата се осигуряват по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР), схема Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации.

Одобрени са общо 18 проектни предложения. 9 от тях са в рамките на компонент Комплексни онкологични центрове и специализирани болници за онкологични заболявания, и още 9 - по компонент Големи общински болници, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онкологичен център - Стара Загора получава безвъзмездна помощ 6,5 млн. лева.
По втория компонент е одобрен проект Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък. Безвъзмездното финансиране е 3,7 млн. лева.

Още новини