Начало Новини Актуално Олег Стоилов: ТПП - Стара Загора е мост между фирмите и възстановяващите се пазари

Олег Стоилов: ТПП - Стара Загора е мост между фирмите и възстановяващите се пазари

Актуално
Олег Стоилов

Търговско-промишлена палата - Стара Загора започна изпълнение на  активна маркетингова стратегия в подкрепа на фирми с потенциал за международно бизнес сътрудничество. Целта е тези фирми да намерят търговски и кооперационни партньори на международния и европейските пазари, казва председателят на ТПП – Стара Загора Олег Стоилов.

Основното направление в нашата работа беше очертано, след като направихме обстойно проучване и установихме, че най-големият проблем на експортно оринетираните фирми по време на глобалната икономическа криза е в същественото намаляване на поръчките, допълва Стоилов. Водещите европейски и световни икономики вече дават индикации за устойчиво възстановяване, което е съпроводено с търсене на нови търговски и кооперационни партньори. България, въпреки проблемите, предизвикани от кризата, има редица конкурентни предимства, с които можем да привлечем задграничните фирми, смята Олег Стоилов. Като участници в най-голямата бизнес подкрепяща мрежа в света Enterprise Europe Network, която успя да докаже своята ефективност по време на икономическа криза, използваме всички инструменти, международни контакти, българските задгранични търговски организации, именно в подкрепа на регионалния бизнес, казва председателят на старозагорската ТПП.    

Регионът

И по време на икономическата криза Старозагорски регион запазва едно от челните места в страната по икономическо развитие, казва Олег Стоилов. 12-тото издание на Българската търговско-промишлена палата  представи ТОП 100 на водещите фирми и холдинги в България през 2009г. Класацията е по 6 различни критерия. Сред водещите 100 фирми в страната попадат 14 дружества от Стара Загора.В класацията Топ 1500 на  БТПП по нетни приходи от продажби попадат 38 старозагорски фирми.

Проекти

Старозагорската Търговско-промишлена палата успешно изпълни проект „Европейско сътрудничество за европейски просперитет”. Той беше насочен към обмен на добри практики и развитие на технологии за използване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион.
Работата по проекта продължи 16 месеца и се изпълни в партньорство с Областна администрация - Стара Загора и администрацията на Провинция Терни, Италия. Много чуждестранни инвеститори вече проявяват интерес   към сектора на ВЕИ в региона. В тази област в Старозагорски регион работят над 15 фирми. Наше проучване доказа, че регионът има добър потенциал за развитие на ВЕИ, казват специалистите от ТПП – Стара Загора. Общините в зоната на Стара планина - Мъглиж, Гурково, Николаево, Казанлък, имат много добър потенциал за реализиране на вятърни проекти. Тук, в района на Бузлуджа се изгражда най-големият високопланински вятърен парк на Балканите. Потенциалът на слънцето е много добър и е почти еднакъв във всички общини в областта. В региона вече работят няколко фотоволтаични инсталации с мощност над 500 КВ.  Има сериозен потенциал за използване на биомасата, а така също на водната и геотермалната енергия. Идеята е да се запази Старозагорски регион като енергиен център, но предимно в областта на зелената енергетика. Това ще рефлектира върху подобряването на екологията на региона, която  в момента е доста проблемна. Затова и специалисти от старозагорската търговско-промишлена палата активно участват в дискусиите  при изработването на новия Закон за ВЕИ. Този закон трябва да даде устойчивост и сигурност на инвеститорите, за да могат те ясно да прогнозират своите инвестиции.

ТПП участва и в разработването на проекта „Град на бъдещето”,  иницииран от областна администрация в Стара Загора. По този проект Старозагорски регион има възможност да получи средства в размер на 2 млн.евро за разработване на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. Това рязко ще ускори инвестиционния процес в сектора, ще привлече инвеститори и ще съдейства за развитие на публично-частното партньорство. ТПП - Стара Загора участва в Европейската мрежа за клъстери и региони за екоиновации и инвестции в екологични дейности (ECREIN). Основната цел на програмата е устойчивото развитие на региона и утвърждаването му като добро място за живот, бизнес и туризъм чрез намаляване на индустриалното замърсяване и насърчаване на екоиновациите в бизнеса.

Въпреки конкуренцията в разпространяването на новини в интернет, сайтът на ТПП - Стара Загора www.chambersz.com e най-четеният сайт с регионална информация. Любопитно е, че икономическият портал на региона, според оценка на една от най-старите агенции за анализи на интернет - Netcraft, запазва водещото си място в мрежата. Сайтът през последните години е поставен на пето място сред всички български домейни, като пред него са само най-популярните портали, въпреки че класацията е много динамична и се променя всеки ден.

Гепард, Бизнесът 2010, Регион Юг, издание на вестник Пари, Сашка Панайотова

Още новини