Начало Новини Актуално Около 600 сгради ще бъдат санирани с безвъзмездна финансова помощ

Около 600 сгради ще бъдат санирани с безвъзмездна финансова помощ

Актуално
Румяна Грозева

Около 600 жилищни сгради ще могат да въведат мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез средства по оперативна програма Регионално развитие. Безвъзмездната финансова помощ е за близо 63 млн. лв., съобщи Румяна Грозева - изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

По този начин ще бъде надградена демонстрационната програма за обновяване на жилища на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Условията за кандидатстване ще станат ясни до юни.

Румяна Грозева представи по време на енергиен форум в Стара Загора ОП Регионално развитие и възможностите, които дава за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност.

Председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Олег Стоилов презентира мерките по ОП Конкурентоспособност и Програмата за развитие на селските райони, насочени към финансиране на проекти по ЕЕ и ВЕИ.

По грантова схема Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията, могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия. Общият размер на схемата е 211 млн. лв. Максималният процент на гранта е от 30 до 50%. Схемата трябва да бъде отворена през второто 3-месечие на 2011 г.

През същия период трябва да заработи и грантовата схема Въвеждане на ВЕИ в предприятията. Нейният бюджет е 191 млн. лв. Произведената енергия от алтернативни източници на енергия трябва да бъде изцяло за нуждите на дружеството и с нея не може да се търгува, уточни Олег Стоилов.

Той представи и новата схема по ОП Конкурентоспособност в подкрепа на енергийната ефективност. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма подписа Меморандум за разбирателство с Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 350 млн. евро за внедряване на мерки за енергийно спестяване в индустрията. 200 млн. евро е безвъзмездната помощ, която ще бъдат предоставени на компаниите. Към тази сума ЕБВР ще предостави свой ресурс от 50 до 150 млн. евро под формата на кредитни линии за банки, които да осигуряват съфинансирането на проектите за енергийна ефективност. Така, заедно с одобряването на проектите по ОП Конкурентоспособност ще бъде осигурено и необходимото съфинансиране за реализацията им. По този начин няма риск от отпадане на проекти заради неосигурено съфинансиране, каза още Олег Стоилов.

В рамките на форума, посветен на възможностите за финансиране на проекти в областта на ЕЕ и ВЕИ, който се проведе в Регионална библиотека Захарий Княжески в Стара Загора, се състоя изложба на технологии, материали и услуги в сектора. В нея се представиха: Център за изпитване и европейска сертификация, Верея Пласт, Линк, Слънчеви системи Славов, Чахов, Болид и др.

Олег Стоилов публика Стара Загора енергиен форум Стара Загора енергиен форум Стара Загора енергиен форум Стара Загора енергиен форум Стара Загора енергиен форум Стара Загора енергиен форум Стара Загора енергиен форум Стара Загора енергиен форум Стара Загора

Още новини