Начало Новини Актуално Около 40% от средствата по еврофондовете са договорени

Около 40% от средствата по еврофондовете са договорени

Актуално
Стара Загора

Близо 40% са вече договорени и повече от 10% от средствата по еврофондовете са изплатени и достигнали до реалните бенефициенти. Това съобщи министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев пред депутатите от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание.

Министър Дончев отчете работата си през миналата година и напредъка при управлението на средствата от ЕС, съобщиха от правителствената пресслужба.
Ръстът през 2010 г. спрямо 2009 г. при договорените средства е 55%, а в реалните плащания към бенефициентите 290%. Сумата на договорените средства през миналата година е 2 045 311 975 лв., а изплатените средства са 1 177 094 416 лв. – т.e. близо 3 пъти повече от общо изплатените до края на 2009 г. В презентацията си министър Томислав Дончев уточни, че зад тези цифри стоят 132,83 км общинска пътна мрежа, близо 100 публични сгради - училища, детски градини, читалища, музеи, домове за възрастни хора, 166.88 км канализация и водопроводи, две пречиствателни станции, над 560 000 души, включени по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 34 114 заети лица, включени в обучения по същата програма, 225 лица от уязвими групи участвали в курсове по професионално обучение по ОПРЧР, 739 фирми са получили подкрепа по Оперативна програма „Конкурентоспособност”.
Министърът по управление на средствата от ЕС отчете основните стъпки за опростяване и ускоряване на процедурите, предприети през 2010 г. - увеличаване на авансовите плащания,  смяна на системата за финансиране, намаляване на сроковете за верификация и плащане, въвеждане на ясни правила за финансови корекции и стартиралата работа за промяна на Закона за обществените поръчки. Пред народните представители министър Томислав Дончев съобщи, че на днешното си заседание Министерският съвет е одобрил Концепцията за промени в ЗОП и през месец май проектозаконът ще бъде внесен в Народното събрание.
От есента на миналата година водим разговори с Международните финансови институции /СБ, ЕИБ, ЕБВР/ и Европейската комисия за реализирането на проект за укрепване на капацитета на българските институции в секторите транспорт, железопътен транспорт и води.  При изпълнението на големи инфраструктурни проекти в тези сектори ще се използва експертния потенциал на МФИ, стана ясно по време на заседанието на КЕВКЕФ. Пред депутатите министър Дончев уточни, че има уверението на еврокомисаря по регионална политика до края на януари да получим окончателно становище на Европейската комисия по тази инициатива, което ще ни позволи да продължим напред с реализацията й. Тази наша инициатива цели да отговори на проблемите с административния капацитет в трите сектора, отбелязани и в писмото на председателя на ЕК Жозе Мануел Барозо. Той информира депутатите и за друга своя инициатива, наречена „Българският JASPЕRS” – мобилни групи експерти, които ще помагат на общините при подготовката на процедури по ЗОП и при реализацията на проекти. Томислав Дончев съобщи, че тези групи ще започнат работа до средата на тази година.
Друга стъпка в отговор на препоръките в писмото на председателя на ЕК е заповедта на министър-председателя Бойко Борисов от началото на тази година, ресорните министри Росен Плевнелиев, Нона Караджова и Александър Цветков да разработят детайлни планове за действие, а министър Томислав Дончев има задачата да координира процеса.

Още новини