Начало Новини Актуално Около 300 млн. евро могат да се преразпределят между отделните мерки на ПРСР

Около 300 млн. евро могат да се преразпределят между отделните мерки на ПРСР

Актуално
Стара Загора

Около 300 млн. евро са средствата от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., които могат да се преразпределят между отделните й мерки за финансово подпомагане на сектора. Това стана ясно на Кръгла маса за журналисти, на която бяха представени предварителните резултати от Междинната оценка на ПРСР 2007-2013 г., на базата на която ще могат да се правят промени в програмата.

Кръглата маса бе открита от и.д. Директора на Дирекция Развитие на селските райони в Министерство на земеделието и храните Демина Байрактарска и Изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Светослав Симеонов. В дискусията участва и Соня Микова, Началник отдел Прилагане, координиране и наблюдение в Дирекция РСР. Презпраделянето на средствата е препоръка от Междинната оценка на външните оцените на програмата и то цели прехвърляне на финансов ресурс към мерките от ПРСР, към които има голям интерес и нужда от средства.    
Мерките, от които могат да се вземат средства са 111 Обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания, 122 Подобряване на икономическата стойност на горите, 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране, 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи, 311 Разнообразяване към неземеделски дейности, 611 Национални доплащания към директните плащания” и нестартиралата 341 Придобиване на умения и постигане на обществена активност с оглед на подготовката и прилагането на стратегии за местно развитие и др. Освободените средства от изброените мерки могат да се пренасочат за договоряне на инвестиции по мерки 112 Създаване на стопанства на млади фермери, 114 Използване на консултантски услуги от фермери и ползватели на гори, 121 Модернизиране на земеделските стопанства, 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности и 321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони. 
Най-голям финансов ресурс поради слаб интерес може да се вземе от Мярка 141 за подкрепа на полупазарните стопанства – около 100 млн. евро. Още 60 млн. евро могат да се вземат от Мярка 341  Придобиване на умения и постигане на обществена активност с оглед на подготовката и прилагането на стратегии за местно развитие, 50 млн. евро – от Мярка 311 за разнообразяване към неземеделските дейности, 27 млн. евро - от Мярка 611 за националните доплащания, 20 млн. евро – Мярка 223 за първоначално залесяване на неземеделски земи, 15 млн. евро – от Мярка 111 за професионално обучение на земеделските производители и 14 млн. евро – от Мярка 122 за подобряване на горите.
 Посочените суми засега са само индикативни и предстои тяхното обсъждане с членовете на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, които трябва също да дадат своите предложения за преразпределение на бюджета на програмата. За да станат окончателни, те трябва да бъдат одобрени и от Брюксел, подчерта Демина Байрактарска.
Ако освобождаването на средства бъде одобрено от Европейската комисия, най- голям финансов ресурс – около 200 млн. евро може да се прехвърли за договориране на инвестиции в модернизацията на земеделските стопанства по Мярка 121. Това е една от мерките, към които има най- голям интерес по програмата и нуждите за модернизиране на стопанствата са най-големи. За създаване на стопанства от млади фермери могат да се осигурят допълнително около 60-70 млн. евро. 
През 2011 г. ще има нов прием на проекти по земеделската програма, обяви и Изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Светослав Симеонов. Още през февруари 2011 г. ще бъдат отворени някои мерки – 141 за полупазарните стопанства, всички горски мерки – 122, 223 и 226, както и Мярка 121 - само в часта Животновъдство или т.нар. гарантираните бюджети.
По Мярка 141 се финансират полупазарните стопанства с цел да постигнат конкурентоспособност. По горските мерки 223 и 226 всички държавни и общински горски или ловни стопанства могат да създават нови горски площи или да ги възстановяват след опожаряване. По Мярка 122 с инвестиции могат да кандидатстват всички частни собственици на гори – за подобряване на качеството и количеството на добиваната от тях дървесина. По Направление Животновъдство на 121 могат да се получат средства за обновяване на млечните ферми, особенно от втора и трата група, и стопанствата за отглеждане на кокошки - носачки за достигане на европейските стандарти.

Още новини