Начало Новини Актуално Ожънати са над 65% от засетите с ечемик площи

Ожънати са над 65% от засетите с ечемик площи

Актуално
Ечемик

По данни на Главна дирекция Земеделие и поземлени отношения на Министерство на земеделието и храните, към 2 юли 2012 г. са реколтирани 65,8% от площите, засети с ечемик. Ожънати са 1,22 млн. декара, като средният добив до момента е 360 кг от декар.

В различните региони добивите се движат в границите 240 – 477 кг от декар, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. Най-високи добиви към момента са отчетени в следните области: Разград – 477 кг, Добрич – 411 кг, Силистра – 405 кг, Плевен – 392 кг и Велико Търново – 390 кг. Най-висок е делът на ожънатите площи в област Монтана – 98 %, Плевен – 95 %, Русе – 91 %, Силистра – 88 % и Велико Търново 82 %.

Общо засетите площи с ечемик за страната са 1 878 956 декара, като отчетените пропаднали площи са 29 184 декара.

До 2 юли са ожънати 9,8% от площите с пшеница. Общо за страната са засети 10,9 млн. декара, като отчетените до момента пропаднали площи са 24 483 декара (0,22%).

Средният добив до момента е 407 кг/декар, като в различните части на страната този показател се движи от 311 кг до 487 кг. Най-високи добиви се отчитат в областите Плевен – 487 кг/декар, Разград – 451 кг/декар, Силистра – 440 кг/декар, Русе – 417 кг/декар и Велико Търново – 407 кг/декар.

Най-висок дял на ожънатите площи е регистриран в следните области: Русе – 31,4%, Плевен – 22,5%, Бургас – 17%, Стара Загора – 16,3%, Велико Търново – 14,5%

Още новини