Начало Новини Актуално Огромен брой фирми не са направили пререгистрация в Агенцията по вписванията. Срокът изтича в края на годината

Огромен брой фирми не са направили пререгистрация в Агенцията по вписванията. Срокът изтича в края на годината

Актуално

Близо 37 хиляди дружества от област Стара Загора не са направили задължителната пререгистрация в Агенцията по вписванията. Това е факт едва за 8570 търговци. Имаме издадени удостоверения за пререгистрация за още 3655 търговци, казва съдия Димитър Христов, зам.-председател на Окръжен съд - Стара Загора. Санкциите за собственика на невписана фирма са от 500 до 1000 лв.

-  Г-и Христов, наближава крайният срок за пререгистрация на търговците от съда към Агенцията по вписванията - Търговския регистър, който е 30 декември. Приключва ли процесът в Старозагорска област?
-  Към момента сме извършили пререгистрация на 8570 търговци. Имаме издадени удостоверения за пререгистрация за още 3655 търговци, които подлежат на вписване. И общо остават нерегистрирани 36 882 дружества - БТ, СД, ООД, ЕООД, АД, командитни и холдингови дружества.

- Количеството е огромно?
- Да, но трябва да се има предвид следното: Голяма част от дружествата в нашата информационна система са дружества, които навремето не са съобразили регистрацията си с промени, които настъпваха периодично в Търговския закон - изисквания за капитал, деноминации и т.н. Поради това ЩЕ БЪДЕ СЕЗИРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА И ТЯ ЩЕ ИМ ПРЕДЯВИ ИСКОВЕ, че съществуват в правния мир, но в нарушение на търговския закон, тъй като дружествените им договори, статутът, не са съобразени със закона. По иск на прокуратурата съдът ще ги прекрати, но това не означава, че те също няма да подлежат на пререгистрация в Търговския регистър. Той е единственият орган, който може да извърши вписване по партидата търговци. Има и друга част търговци, която се надявам до края на срока да предприемат мерки и да се пререгистрират. Мисля, че няма да са малко. А има и една част от вписани търговци, които считат, че след като не извършват дейност, не трябва да извършват никакви действия да се пререгистрират. Трябва да се знае, че в закона за Търговския регистър са предвидени редица санкции.

- Ако не функционира фирмата, какво следва да направи собственикът й?
- Ако не функционира, това не значи, че не съществува в правния мир като юридическо лице. Й трябва съответното общо събрание или едноличният собственик да вземе решение, да пререгистрира фирмата, да я прекрати и открие производство по ликвидация като посочи ликвидатор. След изтичане на съответните срокове и извършване на определени действия, които не са толкова сложни, ще могат да подадат заявления за заличаване и едва тогава ще се освободят от отговорност.
Ако бездействат, ще им бъдат налагани имуществени санкции ФИРМИТЕ ЩЕ СЕ ПРЕКРАТЯТ СЛУЖЕБНО, НО ВСИЧКИ РАЗХОДИ СА ЗА ТЯХНА СМЕТКА. Това е много важно и апелираме към търговците да се активизират.

- А скъпа услуга ли е заличаването?
- Удостоверението е безплатно. Търговците трябва да се регистрират в Търговския регистър, да ги прекратят, открият производство и заличат. По този начин престават да съществуват като юридически лица и като търговци и ще са освободени от отговорност за това, че са участвали в тях. Стоейки в мъртво положение, съществува опасност с дружеството нещо да се случи, или пък, най-малко, като се извърши тази служебна регистрация, да понесат глоби, разноски и т. н.

-  Заради съдебната ваканция през лятото не остава ли съвсем малко време до изтичане на крайния срок?
- Съдът по отношение на обслужване на граждани и извършване на действия по пререгистрация няма да има ваканция.
По всяко време могат да се подават молби за пререгистрация, издаване на удостоверения. РАБОТИ СЕ ПОСТОЯННО, ИМА ДЕЖУРНИ СЪДИИ, КОИТО ПОДПИСВАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ От страна на съда няма затруднения.

-  Вашето впечатление за процеса?
-  Още от самото начало не съм имал оптимистични очаквания, защото от много години съм в Търговско и фирмено отделение. Знам, че голяма част от вписаните търговци не извършват дейност и са с едно субективно усещане, че след като не извършват дейност не трябва и нищо да предприемат във връзка със законодателните промени по повод на регистрацията на дружествата. Но това не е така. Не може да има висящи търговци в продължение на години, които не са се съобразили със Закона за търговския регистър.
Все пак бих казал, че през последните месеци процесът се позасили. АКТИВНИТЕ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ СЕ ПРЕРЕГИСТРИРАХА ОЩЕ В НАЧАЛОТО тези, които активно извършват дейност, веднага се съобразиха и започнаха да вписват новите си обстоятелства по новия ред. За тях неизвършването на пререгистрация е пречка в много отношения - взаимоотношения с банки, с НАП и т, н. Има търговци, примерно лекарите на индивидуална медицинска практика, които още не са - на тях естеството на работа не налага веднага да извършат пререгистрация, но очаквам да го сторят. Процесът не мога да кажа, че е много изостанал. Накрая ще видим кои са непререгистрираните и какви действия ще се предприемат спрямо тях. Това ще го стори Търговският регистър - той е компетентният орган. Ние сме орган, който е длъжен да издаде удостоверенията, да предостави делата, които се съхраняват при нас, за да може да има информация за търговците от тяхното регистриране до момента на пререгистрацията.

- Какво чисто технически трябва да направят търговците?
- Да дойдат в съда и да попълнят молба по образец. Тя се получава безплатно на първия етаж. Трябва да носят удостоверение от
последната им актуална регистрация, картончето Буп-стат. Ако са пратили пълномощник, той да има пълномощно. УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ОТ СЪДА БЕЗПЛАТНО. С него се подават документите в Агенцията по вписванията в Търговския регистър, за да се извърши. Няма нищо сложно. Удостоверението за пререгистрация се издава от нас в тридневен срок.

- Санкциите за неизрядните?
- Административно-наказателните разпоредби не ги прилагаме ние, но смятам, че са съществени. За лице, неизпълнило задължението си да извърши пререгистрация, глобата е от 500 до 1000 лв. Това са ЕТ, управители, изпълнителни директори, председатели на УС, от чиито имена се подават искания за пререгистрация.

Интервю на вестник Национална бизнес поща

Още новини