Начало Новини Актуално Офисът на НАП в Стара Загора е на първо място по приходи

Офисът на НАП в Стара Загора е на първо място по приходи

Актуално
ПриходиОфисът на НАП - Стара Загора изпълни плана си за приходите на 121% и вкара 33.7 млн. лева повече в бюджета. Резултатите нареждат старозагорските данъчни на първо място в страната по приходи в сравнение с останалите структури по места. За календарната 2011 г. в централния бюджет от данъци и осигуровки са постъпили общо 217 млн. лева.

Приходите са с 33,7 млн. лева повече сравнени със същите за 2010 г. Изнесените данни не включват платените данъци и осигуровки от 234 фирми от региона, които са големи и средни данъкоплатци и осигурители, съобщиха от пресцентъра.

Данъчните приходи са с 27.4 млн. лева повече в сравнение с 2010 г. и са над 113 млн. лева. През годината се отчита увеличение на постъпленията от данъка върху добавената стойност, възлизащи на 47,7 млн. лева. Платените корпоративни данъци са 17,2 млн. лева, но все още има фирми, които дължат суми към бюджета. Към тях са предприети и наложени законовите обезпечителни мерки за събиране на задълженията.

Физическите лица в област Стара Загора са декларирали по-високи приходи през изминалата година. От данъка върху доходите на физическите лица, в централния бюджет са постъпили 43 млн. лева, което е с 3 милиона лева повече от платените през 2010 г.

От осигурителните фондове в хазната са влезли близо 104 млн. лева – със 7 млн. повече от приходите за 2010 г. Постъпленията от Държавно обществено осигуряване са 61.8 млн. лева, а платените здравни вноски за периода са над 30.2 млн. лева. По сметката на фонда за Допълнително задължително пенсионно осигуряване са постъпили 11.6 млн. лева.

Още новини