Начало Новини Актуално ОДМВР - Стара Загора осъществява строг контрол заради шапа

ОДМВР - Стара Загора осъществява строг контрол заради шапа

Актуално
Полицейски контрол в Стара Загора

В изпълнение разпореждане на Главния секретар на МВР и заповед Областния  управител на област Стара Загора, на служителите от охранителна полиция при ОДМВР е разпоредено да осъществяват засилен контрол върху придвижването на живи чифтокопитни животни и транспортирането на месо и месни продукти по пътищата на Старозагорска област. 

При транспортирането на живи животни задължително ще се изисква ветеринарно-медицинско свидетелство (електронен формуляр), съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора. Съвместно с органите на РВМС ще се извършват проверки по сигнали за нерегламентирано придвижване на живи животни и за установяване произход на месо и месни продукти. Създадена е организация за осъществяване контрол по преустановяване дейността на общинския пазар за живи животни в с. Могила до отпадане на ограниченията, наложени от НВМС.
На лицата, за които има данни, че могат да извършат нарушения, свързани с покупко-продажба и транспортиране на живи чифтокопитни животни, ще се съставят протоколи за предупреждение на основание чл. 56 от ЗМВР, с които ще им бъде разяснена наказателната отговорност по чл. 230 от НК. При наличие на достатъчно данни за престъпления, своевременно ще бъде уведомявана съответната прокуратура. 
Чл. 230. (1) Който наруши наредба, издадена против разпространяването или появяването на заразна болест по домашни животни, се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.
(2) Ако от това е последвала зараза, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация.
(3) Ако заразната болест бъде широко разпространена, наказанието е лишаване от свобода до три години.

Още новини