Начало Новини Актуално Оценката за надеждност на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е отлична

Оценката за надеждност на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е отлична

Актуално
ТЕЦ Марица изток 2

Успешно завърши вторият надзорен одит на сертифицираната през 2006 г. Система за управление на качеството (СУК) в най-голямата топлоелектрическа централа в България ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, сертифицирана за пръв път през 2006 г. и пресертифицирана през 2009 г.  В продължение на три дни одиторски екип от сертифициращия орган ТЮФ Рейнланд България ЕООД проверява съответствието на Системата с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008.

Бяха одитирани 12-те процеса на управление на качеството на структурните звена в централата, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Поздравяваме ви за отличното представяне. Нямаме препоръки или забележки към ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД. За нас е важно, че процесите са идентифицирани, определено е тяхното взаимодействие и се управляват успешно, като непрекъснато се подобрява СУК в централата. Оценката на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД за надеждност е отлична, констатира водещият одитор от ТЮФ Рейнланд България ЕООД инж. Маргарита Христова.

В хода на своята работа одиторите направиха преглед и на политиката по качеството в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД на база внесените от ръководството изисквани от страндарта входни елементи (доклади, анализи, отчети и предложения), като не бяха открити несъответствия. Прегледаните документи са структурирани в съответствие с изискванията на СУК.

Представителите на сертифициращия орган ТЮФ Рейнланд България ЕООД определиха като отлична организацията и работата по разпространението на документи в дружеството. Те подчертаха, че на всички структурни нива има сремеж за премахване на хартиените носители и заменянето им с електронни. Изключително ефективна е новоразработената уеб версия за разпространение на документи на СУК, както и въведеният инструмент за електронно търсене на същите по ключови думи, идентификация и тип, заяви инж. Маргарита Христова.

Констатации бяха направени и на база: доброто управление на метрологичната дейност, начина на управление на външните нормативни документи, разработените нови инструкции за експлоатация, ремонтни дейности и др. по инициатива на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД.

Новите блок-схеми, разработени по структурни звена, дават прекрасна представа за вашата Система по качеството. Такава не сме срещали в друго дружество, бяха единодушни одиторите от ТЮФ Рейнланд България ЕООД инж. Маргатира Христова и инж. Петя Петрова.

Още новини