Начало Новини Коментари Обявена е нова версия на Националния план за възстановяване и устойчивост

Обявена е нова версия на Националния план за възстановяване и устойчивост

Коментари

Публикувана е ревизирана версия на Националния план за възстановяване и устойчивост (Версия 1.3 от 20.07.2021). Основната цел на Плана е да помогне за икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от ковид пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно Националният план за възстановяване и устойчивост полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка, се казва в мотивировката към документа.

 
Българската търговско-промишлена палата събира мнения и препоръки в писмен вид по отношение на Плана и ще подготви обобщено становище.
 
Можете да изпратите коментари и предложения на e-mail: lawyers@bcci.bg; L.Levicharov@bcci.bg.

Документи за сваляне

Още новини