Начало Новини Актуално Обучение Изграждане на социални компетентности при ученици от начален и гимназиален етап на обучение-21-22.11.2018 г.

Обучение Изграждане на социални компетентности при ученици от начален и гимназиален етап на обучение-21-22.11.2018 г.

Актуално
1Untitled191118Обучение Изграждане на социални компетентности при ученици от начален и гимназиален етап на обучение в изпълнение на проект за намаляване на жертвите и ранените по пътищата в Република България, съгласно сключено Споразумение за партньорство между Институт по психология, МВР и Ротари клуб София.На откриването на семинара ще присъстват зам.-министърът на МОН Таня Михайлова, председателят на СБУ Янка Такева, Иванка Сотирова – зам.-кмет Община Стара Загора и Христо Михайловски – Ротари клуб София, ръководител на проекта.
В рамките на двудневния семинар експерт-психолозите от Института по психология към МВР ще проведат обучение на обучители за работа с ученици от двете целеви групи включени в проекта. Ще бъдат обучени специалисти - учители, педагогически съветници, психолози от областите и градовете  от Пловдив, Бургас, Ямболи Стара Загора. Очакванията са усвоените по време на семинара от тях умения и нов опит да бъдат приложени при работата им с децата на възраст между 9 и 12 години, и между 16 - 18 години. Резултатът от изпълнението на разработените програми ще допринесе за повишаване на социалната и емоционална компетентност на учениците, за тяхното изразяване и утвърждаване като пълноценни личности и за справяне с предизвикателствата в техния живот.
Каним Ви да отразите събитието в медийното пространство и по този начин да популяризираме добрата кауза.
Приложение:

Още новини