Начало Новини Актуално Обучават кандидати за приемни семейства в Старозагорско

Обучават кандидати за приемни семейства в Старозагорско

Актуално
1семейство2018Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект Приеми ме 2015, развиващ социалната услуга Приемна грижа в страната. Проектът е финансиран по Програма Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проект Приеми ме 2015 се развива на областно ниво, като от Област Стара Загора са включени общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Павел Баня и Раднево. Сформиран е Областен екип по приемна грижа, който се състои от петима социални работници и един началник екип. В проекта на територията на Област Стара Загора са включени 68 професионални приемни семейства.
Приоритетни групи за настаняване в приемни семейства са децата от 0 до 3 години,както и децата с увреждания. На територията на областта най-много на брой – 21 настанени деца, от които 2 с увреждания, са на възраст от 6 до 14 години. След това се нареждат децата във възрастовата група от 3 до 6 години – 11 деца, от които 1 дете с увреждане, а на трето място са настанените деца на възраст от 0 до 3 години – 7 деца. Във възрастовата група от 14 до 18 години настанените деца са 6.
От 14 до 31 май 2018 г. в Казанлък се провежда обучение на кандидати за приемни семейства. Групата включва пет семейства от общините Казанлък, Мъглиж и Стара Загора. До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на кандидатите, желаещи да предоставят социалната услуга Приемна грижа.
Предоставянето на социалната услуга Приемна грижа по проект Приеми ме 2015 ще продължи до края на 2020 г.

Още новини