Начало Новини Актуално Общият показател на бизнес климата нараства през февруари с 2,7 пункта

Общият показател на бизнес климата нараства през февруари с 2,7 пункта

Актуално
Бизнес климат

През февруари 2011 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.7 пункта спрямо предходния месец и се отдръпва с 9.3 пункта от най-ниската си стойност за последните две години, но все още остават 8.3 пункта, за да се достигне дългосрочното средно равнище на показателя, съобщи Националният статистически институт.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 4.1 пункта в сравнение с януари и е само с 2.5 пункта под нивото на дългосрочната средна стойност на показателя. Анкетата отчита повишен оптимизъм на мениджърите за очакваното бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца и по-благоприятни неутрални мнения по отношение на оценката за настоящата бизнес ситуация.

През февруари все още обаче производствената активност се оценява като намалена, а осигуреността на производството с поръчки се задържа на нивото си от последните месеци. В краткосрочна перспектива мениджърите продължават да имат положителни очаквания за дейността.

Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като несигурната икономическа среда е все още над обичайната си средна стойност за последните десет години. През февруари се отбелязва известно увеличение на проблемите на предприятията, свързани с конкурентен внос. Анкетата регистрира още повишаване на очакванията за увеличение на цените в промишлеността през следващите три месеца.

През февруари 2011 г. съставният показател „бизнес климат в строителството” се покачва с 5.1 пункта спрямо предходния месец, главно поради по-оптимистичните очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца (балансовият показател нараства с 9.9 пункта). Според оценките на строителните предприемачи настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, но прогнозите за следващите три месеца са благоприятни (балансовият показател се покачва с 11.5 пункта) в резултат на изместване на мненията от запазване на дейността към увеличение на същата активност. Анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като отрицателното влияние и на двата фактора е все още над обичайното за последните десет години.

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в строителството са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” през февруари се понижава с 1.1 пункта спрямо януари, което се дължи на изместване на мненията на търговците на дребно по отношение на настоящото бизнес състояние от „добро” към „задоволително”. Мениджърите отчитат намаление на продажбите на дребно през последните месеци, но последната анкета регистрира и известно възстановяване на положителните очаквания за продажбите през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са главни фактори за затрудненията в дейността на търговските предприятия, измествайки обичайните им проблеми като недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени на дребно анкетата не регистрира очаквания за увеличение през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 1.2 пункта в сравнение с предходния месец поради по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобряват се и мненията за настоящото и очакваното търсене на услуги. По отношение на персонала не се предвижда увеличение през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша са основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора, като тяхното негативно влияние все още е по-силно от обичайното за последните години.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите все още има известни очаквания за намаление през следващите три месеца.

Още новини