Начало Новини Актуално Общият индекс на цените на производител през февруари 2021 г. се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец

Общият индекс на цените на производител през февруари 2021 г. се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец

Актуално

Общият индекс на цените на производител през февруари 2021 г. се увеличава с 1.3% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.0%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 3.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на основни метали - с 5.4%, производството на химични продукти - с 2.9%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2.5%. Съществено понижение на цените е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 1.3%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - по 1.0%.

Общият индекс на цените на производител през февруари 2021 г. се увеличава с 3.1% в сравнение със същия месец на 2020 година. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - със 17.4%, в преработващата промишленост - с 3.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%.

По-значителен ръст е отчетен при: производството на основни метали - с 29.9%, производството на химични продукти - с 4.8%, и производството на хранителни продукти - с 3.7%. Съществено намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.9%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.7%.

Фиг. 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100)

 

Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 5.6%, и в преработващата промишленост - с 1.5%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 5.3%, производството на основни метали - с 2.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - по 2.3%. Понижение на цените е отчетено при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.8%, и при производството на облекло - с 0.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2021 г. нараства с 1.1% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 16.6%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, а намаление се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8%.

Спрямо февруари 2020 г. значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при производството на основни метали - с 18.0%, и при производството на химични продукти - с 9.3%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2.9%, и при производството на тютюневи изделия - с 0.8%.

Фиг. 2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100)

 

Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през февруари 2021 г. се увеличава с 1.8% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2020 г. увеличението е с 6.2%.

 

 

Документи за сваляне

Още новини