Начало Новини Актуално Общинският съвет - Гълъбово, се опитва да спаси Брикел

Общинският съвет - Гълъбово, се опитва да спаси Брикел

Актуално

За 17 часа на 26 август е насрочена извънредната сесия на Общинския съвет в Гълъбово, на която ще бъде направен поредният опит да се спаси "Брикел" от спиране на работа. Дружеството, което включва ТЕЦ "Марица-изток 1 и Брикетна фабрика, трябва да започне извеждането от експлоатация на мощностите си от 1 септември.

Причината е липсата на сероочистващи инсталации и изчерпаният лимит от часове, през които централата можеше да работи според комплексното си разрешително. От МОСВ разпоредиха спиране на работа и хвърлиха в паника стотици работници, пише вестник Старозагорски новини.
В следобедните часове председателят на Общинския съвет Янка Петрова беше събрала съветниците, за да уточнят текста на декларацията, която ще бъде предложена за гласуване на сесията. "Страх ме е да си помисля какво ще се случи - призна тя. - В "Брикел" работят 1500 жители на Гълъбово, които насред кризата ще останат без препитание. Не зная как ще изкараме зимата, тъй като всички обществени сгради, в това число и детски градини, ясли и училища, се отопляват с парно от дружеството, а населението - с брикети", каза Петрова.
Ситуацията може да се определи като патова. От една страна, собствениците на "Брикел" имаха достатъчно време да стартират оповестените преди три години намерения за реконструкцията на ТЕЦ "Марица-изток 1", но реално все още не са го направили - има проекти, чието реализиране не е започнало. От друга страна, дружеството е сред сериозните замърсители на атмосферния въздух. От трета страна обаче, социалната цена, която трябва да се заплати от населението точно в този момент на криза, е непоносимо висока. И с това би следвало да се съобрази и Министерството на околната среда и водите, и правителството като цяло. Вероятното решение би могло да бъде разумна отсрочка във времето, намаляване на мощностите и кратки срокове за изграждането на сероочистващите инсталации.

Още новини