Начало Новини Актуално Общинските съветници в Стара Загора одобриха бюджета на местната администрация за 2023 г.

Общинските съветници в Стара Загора одобриха бюджета на местната администрация за 2023 г.

Актуално

По-малко от половин час бяха дебатите за бюджетът на община Стара Загора за 2023 година. Най-важният финансов акт на местната администрация за т.г. беше приет с 31 гласа "за", 16 гласа "против" и нула "въздържал се" по време на днешното извънредно заседание на Общинския съвет в града. Финансовата рамка предвижда бюджетът да бъде над 234,5 млн. лева. Прогнозните приходи от държавни дейности са малко над 146,7 млн. лева, в това число общата субсидия за държавни дейности в размер на над 130,5 млн. лева, целевата субсидия за капиталови разгори над 2,6 млн. лева и преходен остатък от над 13,7 млн. лева. Заложените общински приходи са 87,8 млн. лева, включващи собствени данъчни и неданъчни приходи в размер на над 54 млн. лева, преходен остатък от близо 23 млн. лева и изравнителна субсидия от над 7,6 млн. лева. Индикативният годишен разчет за сметките на средствата от ЕС за т.г. са в размер на над 28,1 млн. лева.

По време на заседанието общинските съветници одобриха увеличение на основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Стара Загора, считано от 1 януари т.г. Кметовете на най-големите кметства с население над 1151 души ще получават 1510 лева на месец. Възнагражденията на кметовете по села с население от 731 до 1150 души ще бъдат 1460 лева, а тези с население от 351 до 730 души беше увеличено на 1410 лева. 

От 1 септември работещите в звено "Озеленяване и комунални дейности" в общината ще бъдат увеличени със седем щатни места. Това подкрепиха също по време на днешното извънредно заседание. С това работещите в звеното ще достигнат 565 души.

Източник: БТА

Още новини