Начало Новини Актуално Общински съветници от Стара Загора предлагат фирмите да плащат такса смет на база на отчетна стойност

Общински съветници от Стара Загора предлагат фирмите да плащат такса смет на база на отчетна стойност

Актуално
данъци Стара Загора

Мария Колева и инж. Георги Георгиев - общински съветници от Стара Загора предлагат фирмите да плащат такса смет на база на отчетна стойност, по старите разпоредни от 2010 г. Предложението, депозирано до Общински съвет - Стара Загора, е провокирано от чувствителното увеличение на таксата за битови отпадъци, която тази година трябва да плащат предприемачите.

Публикуваме предложението без редакция.ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Мария Колева и инж. Георги Георгиев – общински съветници

Относно: Отмяна на Решение на Общинския съвет № 1017/ 21.12.2010 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Общинският съвет на своето 49-то заседание от 21.12.2010 г. прие решение №1017 с което одобри План-сметка за необходимите средства и тяхното разходване за поддържане чистотата в Община Стара Загора за 2011 г. Със същото решение се прие промил 5 на хиляда за такса смет на имотите, който се изчислява на база данъчна оценка, а не отчетна стойност както бе през 2010 год. Това доведе до реално увеличаване на дължимата такса смет на фирмите от 2 до 5 пъти спрямо 2010 г. Оказа се, че това засяга преобладаващата част от фирмите в общината, а не единични случаи, както се твърдеше през м. декември. Над 3 пъти е увеличението и при имоти, въведени в експлоатация след 2006 год. Многократно нараства и таксата, дължима от болници и други лечебни заведения.

Столична Община, Община Бургас и някои други общини запазиха старите разпоредби от 2010 г. за формиране на такса смет на фирмите на база отчетна стойност на имотите и нямат никакви проблеми.

На основание чл.33,ал.2 и чл.21,ал.7 от ЗМСМА и чл.36, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Стара Загора предлагаме Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.21, ал.7 от ЗМСМА ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 1017/ 21.12.2010 г.
2. Препоръчва на проф. Светлин Танчев – Кмет на Община Стара Загора да внесе в Общински съвет нова План-сметка за необходимите средства и тяхното разходване за поддържане чистотата в Община Стара Загора през 2011 г.

С уважение: 1. Мария Колева /п/
2. Инж. Георги Георгиев /п/

Още новини