Начало Новини Актуално Общините вече ще се разпореждат с непотърсените земи

Общините вече ще се разпореждат с непотърсените земи

Актуално

Стара ЗагораМинистърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов обяви, че общините вече ще се разпореждат с непотърсените земеделски земи. Това той съобщи по време на среща с над 50 общински кметове. Министър Найденов уточни, че става въпрос за промяна в досегашния член 19 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която е вече в сила, съобщиха от пресцентъра на министерството.

В преходните и заключителни разпоредби на закона за допълнение и изменение на ЗСПЗЗ е записано, че общинските съвети продължават обаче да са задължени да предоставят общинска земя в следните няколко случая: първо - при признато право на собственост на собственици, които още не са идентифицирали (посочили) реалните граници на имотите си, второ – при изпълнение на съдебни решения за признато и присъдено право на собственост, както и в трети случай, при който се обезщетяват собственици, на които имотите не могат да бъдат възстановени в реални граници (съгл. действащия чл.10б от ЗСПЗЗ). Тези собственици се обезщетяват според съответния казус със земя от държавния поземлен фонд, поименни компенсационни бонове или от общинския поземлен фонд, там където няма земи от ДПФ.
„Досега с общинския поземлен фонд се е разпореждало Министерство на земеделието и храните”, посочи министърът. „Оттук нататък с последните промени на ЗСПЗЗ ще го правят кметовете”, посочи той. „Надявам се, че това ще става с цялата необходима отговорност и няма да има злоупотреби и да се продава земята”, допълни още министър Найденов. Той подчерта, че това е първият реален акт на децентрализация в администриране на поземлените отношения, към което ни приканват и от Европейския съюз.
Кметовете могат да ползват този фонд и за реализиране на бизнес проекти, както и като компенсаторен механизъм при начинания с общинско участие, стана ясно още по време на срещата днес. Земята ще може да се дава и за обработка под аренда. Председателят на Националното сдружение на общините Дора Янкова от своя страна заяви, че мярката е определено антикризисна и ще подейства благоприятно на местните икономики. „С нея се дава възможност на земеделските производители, и особено на животновъди, които не притежават собствени пасища, да стопанисват земеделски земи. Според Дора Янкова няма да се злоупотребява с тази имоти, а освен това тя подчерта, че има и множество ограничения по отношение промяната на предназначението на тези земи.

Още новини