Начало Новини Актуално Общините искат да участват в изготвянето на новия Закон за публично-частното партньорство

Общините искат да участват в изготвянето на новия Закон за публично-частното партньорство

Актуално

Община Стара Загора е инициатор на кръгла маса, която ще се провед на 18 юни в Зала Запад на Народното събрание. Идеята на заместник-кмета Велизар Балабанов общините активно да участват в работата по изготвянето на новия Закон за публично-частните партньорства (ПЧП) се реализира в тази дискусионна кръгла маса с активното съдействие на евродепутата Илиана Иванова и в партньорство с община Бургас.

Темата на форума е Необходимост от законодателни промени за улесняване на процедурите по организиране на публично-частни партньорства в България. Целта на събитието е да се дискутират механизмите за взаимодействие между публичния и частния сектор, както и да се инициира процес на законодателни промени, насърчаващи прилагането на формите на ПЧП в България, съобщиха от пресцентъра на община Стара Загора. За участие във форума са поканени представители на Европейския парламент, законодателната и изпълнителната власт на Република България, местни власти, банки, инвестиционни посредници, международни и български експерти със значителен опит в областта на публично частното партньорство. 
Община Стара Загора е една от е водещите общини в прилагането на публично-частното партньорство и първата община, в която в този мандат има специален отдел Концесии, публично-частно партньорство и контрол.
В първата част на дискусионната кръгла маса ще се обсъждат теми като - Дефиниране на публично частното партньорство, Какво е и какво не е ПЧП. Проектите в България и Необходимост от законодателни промени в подкрепа на ПЧП. Лектори ще са заместник-кметовете на Стара Загора Велизар Балабанов и на Бургас – Атанаска Николова. Ще се чуят и мнения и становища на експерти и политици относно варианти на законодателните промени (създаване на нов закон или промяна на съществуващите закони) относно публично частното партньорство. Една от конкретните цели на дискусионната кръгла маса е създаване на работна група от различен формат по разработването на проектозакон за публично частно партньорство, съвместно с депутати, представители на министерства, общини, експерти.

Още новини