Начало Новини Актуално Община Стара Загора влага 30 млн. лв. в образователната инфраструктура

Община Стара Загора влага 30 млн. лв. в образователната инфраструктура

Актуално

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров и неговите заместници дадоха пресконференция за одобрените проекти и тези, които в момента се реализират, свързани с реконструкция, модернизация и основни ремонти в образователната структура.

Успяхме в максимална степен да подадем проекти по всички възможни програми, които бяха отворени за финансиране на различни дейности. Те са свързани с ремонтни дейности и разширяване на материалната база на училища. Също така подадохме проекти и за училищни дворове, които предстои да изпълним през следващите месеци - поясни кметът Живко Тодоров.

По Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2024 – 2027 г.) на Министерството на образованието и науката Общината ще реализира няколко проекта. А именно - изграждане на пристройки към учебния корпус на II ОУ П. Р. Славейков, на стойност 2,883 млн. лева и СУ Максим Горки - 2,883 млн. лева. Разширяването на сградния фонд ще спомогне за преминаването на учащите към едносменен режим, както изисква законодателството.

И двете училища са бенефициенти на проектите, те ще изпълняват обществените поръчки и всичко по реализацията им, което е много добра практика. Крайният срок по приключване на проекта е декември 2026 г. - уточни Надежда Чакърова, заместник-кмет с ресор Образование и младежки дейности. По същия проект ще бъде изградена нова детска градина № 12 Мечта в кв. Железник, като тази дейност е на стойност 3 млн. лв. По Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г., отново на Министерството на образованието и науката, Община Стара Загора ще работи по следните проекти: IX ОУ Веселин Ханчев - основен ремонт на съществуваща спортна площадка, на стойност 164 хил. лева; VI ОУ Свети Никола - изграждане на нова спортна площадка, на стойност 211 хил. лева; ОУ Георги Райчев – изграждане на нова спортна площадка, на стойност 200 хил. лева; XIII ОУ Свети Паисий Хилендарски – основен ремонт на съществуваща спортна площадка, на стойност 199 хил. лева.

Ще бъдат основно ремонтирани физкултурните салони в СУ Христо Смирненски и XII ОУ Стефан Караджа. Общата стойност е 962 хил. лева. По Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища за 2023 г. ще се финансират двете дворни пространства - на СУ Васил Левски, на стойност 176 хил. лева и ППГ Гео Милев, на стойност 200 хил. лева. Община Стара Загора ще дофинансира тези два проекта, за да се разшири обхвата на ремонта по дворните пространства.

В момента текущи ремонти се изпълняват в ДГ № 31 Слънце, ДГ № 33 Люляк и детската градина в кв. Зора. Ремонтите се реализират от бюджета на Община Стара Загора.

Избран е изпълнител за основния ремонт, пристрояване на физкултурен салон, дворни пространства и подобряване на енергийна ефективност на ДГ № 66 Детски рай. За СУ Самара има избран изпълнител. Средствата са от държавния бюджет. Ще се ремонтира също основата сграда на Спортно училище Т. Каблешков, както и общежитието към него с европейски средства.

Готови сме с електронния прием в детските градини и на 8 април 2024 г. системата ще бъде отворена. На 22 април е първото класиране. За всички бъдещи първокласници системата ще бъде отворена на 14 май - каза още Надежда Чакърова. Общината работи по модернизирането на общинското предприятие Ученическо хранене, за да има във всяко училище по-качествено и здравословно меню.

Източник: Община Стара Загора

Още новини