Начало Новини Съобщения Община Стара Загора в готовност за приемане на местни данъци и такси

Община Стара Загора приема плащания за местни данъци и такси

Съобщения

Община Стара Загора вече приема плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2022 година. През тази година размерът на местните данъци и такса за битови отпадъци се запазва. Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци са: първа вноска - до 30 юни, втора вноска - до 31 октомври.

До края на месец април е срокът, в който всеки заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот или данъка върху превозно средство в Община Стара Загора, ще се възползва от 5-процентна отстъпка върху стойността на налога. Вече е започнало уведомяването на гражданите за дължимите данъци като се изпращат уведомителни писма.

От местната администрация напомнят, че съществуват няколко възможности за плащане на данъци и такси към Община Стара Загора. Едната е на място в Бюрата Местни данъци и такси- плащания в брой и чрез ПОС терминални устройства се приемат в паричните салони за местни данъци и такси на адреси:

І. ПАРИЧЕН САЛОН ЦЕНТЪР
Адрес: бул. Митрополит Методи Кусев № 35 (срещу Операта)
Телефон: 042/ 622 613

ІІ. ПАРИЧЕН САЛОН ЦЕНТЪР - ФИРМИ
Адрес: бул. Митрополит Методи Кусев № 5
Телефон: 042/ 601 161

ІІІ. ПАРИЧЕН САЛОН ИЗТОК
Адрес: ул. Ангел Кънчев № 70
Телефон: 042/ 264 027

ІV. ПАРИЧЕН САЛОН ЗАПАД
Адрес: бул. Цар Симеон Велики № 28 (блока на бившия Кореком)
Телефон: 042/ 646 076

Все повече граждани вече се възползват от възможностите на онлайн платформата за МДТ https://mdt.starazagora.bg:4443/. Желаещите могат да погасят задълженията към местната администрация и банков път по сметката на Община Стара Загора, както и на касите на Изипей.

 

Още новини