Начало Новини Актуално Община Стара Загора търси средства от МФ за нова детска градина

Община Стара Загора търси средства от МФ за нова детска градина

Актуално

средства нова детска градинаОбщина Стара Загора направи постъпки към Министерството на финансите за отпускане на средства, необходими за изграждане на нова детска градина в Стара Загора. За целта е определен терена на ул. Г. Раковски 74, където се намираше бившата Вечерна гимназия. Разработен е и проект. При осигуряване на финансиране Общината има готовност за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

Предвижда се детското заведение да бъде с капацитет от 80 деца, разпределени в четири групи. Проектната стойност за изграждане и оборудване възлиза на 2,4 млн. лева.

В проекта за бюджета на Община Стара Загора за 2013 година има предвидени бюджетни средства за основен ремонт на детски ясли и детски градини за над 3 млн. лева. Финансовите средства, които общината може да отдели, не са достатъчни за пълното решаване на проблема с недостига на места в детските градини. Това е проблем, който се е задълбочавал в изминалите години, и който генерира напрежение и недоволство в местната общност, се посочва в писмото до министър Симеон Дянков.

В своите доводи за необходимостта от допълнително финансиране и построяване на детско заведение, ръководството на Общината Стара Загора посочва, че постигането на качествено образование е в пряка зависимост от ранната интеграция на децата в детските градини. През последните няколко години в града се забелязва трайна тенденция към увеличаване броя на децата в детските ясли и детските градини. Съответно, през 2007 г. — 2 989 деца, 2008 г. — 3 527 деца, 2009 г. - 3 795 деца, 2010 г. - 3 965 деца, 2011 г. - 4 188 деца, към 15.09.2012 г. – 4 065 деца. Тенденцията е изцяло положителна на фона на задълбочаващата се демографска криза в страната.

Предприетите конкретни действия, насочени към разкриване на нови детски групи и максимално уплътняване на съществуващите, не решава проблема със задоволяване на потребностите, особено в централната част на града. През 2012 г. в шест детски градини, разположени в центъра, бяха подадени 920 заявления от родители на деца на 3-годишна възраст. В тези градини бяха  приети само 307 деца на 3 г., се посочва в писмото до финансовото министерство.

Още новини