Начало Новини Актуално Община Стара Загора търси нова кредитна политика

Община Стара Загора търси нова кредитна политика

Актуално
Светлин Танчев

За последните три години  община Стара Стара Загора е усвоила средства по проекти в размер на 102 млн. 173 хил. лв. Една част от тези проекти са финансирани от държавния бюджет, други са по програма ФАР,  ИСПА и от европейските фондове. От усвоените 102 млн. лв., спечелените по европейските фондове средства за последните три години са в размер на  34 млн. 860 хил. лв.

Придобихме сериозен опит в разработката на проектите. Успешната ни работа в тази посока е сред най-силните моменти в управлението ни, казва кметът на община Стара Загора проф.Светлин Танчев.

Успехът
През тази година Община Стара Загора успя да реализира два проекта по ОП „Регионално развитие” - ремонта на пътя Калояновец –Ловец на стойност 2 млн. 494 хил. лв, както и проекта „За децата на Стара Загора - с отговорност и любов” на стойност 5 млн. 784 хил. лв., казва проф. Танчев. Общината има и завършен проект по ОП „Административен капацитет” на обща стойност 2 млн. 368 хил. лв., както и проект по програма ФАР на стойност почти 2 млн. лв, чрез който беше изградена индустриалната зона на града. За успешната реализация на проектите има заслуга и добрата работа с програма Флаг, която ни дава възможност за ползване на нисколихвени кредити, казва кметът. Чрез тях ние на практика обслужваме всички поректи, които сме изпълнили и които предстои да изпълним. В един момент обаче програма ФЛАГ може да се окаже недостатъчна за финасирането на всичките ни проекти. Обмисляме нова кредитна политика на общината, без да бягаме от възможностите, които ни предоставя програма Флаг. Общината разчита и на решението на МС от следващата година проектите да бъдат авансово финансирани с една по-висока сума от порядъка на 30%. Предстои да бъде реализиран най-мащабния проект, свързан с подобряване и благоустрояване на квартал Железник. Проектът е на стойност 8 млн. 600 хил. лв. Общината очаква одобрение и по други мащабни проекти.

Бюджет
В условията на икономическа криза община Стара Загора, която е една от водещите общини в страната, успява да изпълнява бюджет, съобразен с икономическата ситуация в страната. За първите шест месеца на 2010 г. събираемостта от данъците и таксите в общината е около 51%. Актуализацията на бюджета, която беше направена през месец август, беше наложена преди всичко от намалението на средствата, предвидени за държавна субсидия. Намалихме бюджета с около 15%, но се стремихме да не засягаме средствата, предвидени за социални дейности и образование, казва проф.Танчев. Намалени са разходите за издръжка на администрацията, както и тези, свързани с мероприятия в областта на културата и спорта. Най-голяма редукция беше направена в областта на инвестициите и строителстовото в общината. Очакванията ми няколко месеца преди края на годината са, че бюджетът за 2010 г. ще бъде нормално изпълнен, както от страна на очакваните приходи, така и по отношение на разходната му част, казва кметът.

Опитът
Ние сме сред инициаторите на идеята да се внесе по-голяма яснота в публично-частното партньорство. Наскоро заедно с община Бургас организрахме кръгла маса на тази тема в българския парламент. Бяхме едни от първите в страната, които стартираха съвместни проекти с бизнеса. По този начин изградихме тенис-кортовете на стадиона и залата за сесии на общинския съвет на Стара Загора. На принципа на публично-частното партньорство ще завършим и сградата на административно бюро „Изток”, казва проф.Танчев. Тази сграда ще осигури работни места на хората от администрацията, а частният партньор ще използва другата част от сградата при определени условия. Предстои да се реализира проект на принципа на публично-частното партньорство и по ремонта на банята в курорта Старозагорски минерални бани. Общинското ръководство  подхожда внимателно към публично-частното партньорство и счита, че на базата на дискусиите с институциите, ще успее да изясни някои неща и ще  се предпазим от грешки в тази посока.

Вестник Пари, 30.09.2010 г.

Още новини