Начало Новини Актуално Община Стара Загора търси начини за намаляване на административните пречки пред бизнеса

Община Стара Загора търси начини за намаляване на административните пречки пред бизнеса

Актуално
Представители на Световна банка

За втори път експерти от Община Стара Загора се срещнаха с представителен екип на Световната банка, воден от Евгени Евгениев, специалист по развитие на частния сектор в Постоянното представителство на Световната банка в България. На срещата бяха дискутирани конкретни въпроси във връзка с услугите, които се изготвят в администрацията, в това число разрешителни за строеж, разрешителни за регистрация (категоризация и прекатегоризация) на туристически обекти и др.

Бяха разисквани конкретни предложения за облекчаване издаването на документи в строителството и туризма в общината. Специално място бе отделено за пътищата, които Община Стара Загора търси, за улесняване на бизнеса в региона и подобряване на неговата конкурентоспособност. Срещата е в рамките на проект за изработване на доклад за намаляване на административните пречки пред бизнеса на общинско ниво, съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

В тази връзка Офисът на СБ в София през миналата година направи изследване в областта на регулаторната реформа, което имаше за цел да проучи административните тежести в 11 български общини, сред които и Стара Загора. Проучването използва информация от администрацията на Министерския съвет, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Столичната община и Националното сдружение на общините в Република България.

В края на проекта Световната банка ще представи свой доклад за България по отношение на иновациите. В него ще бъдат включени данните от всички анкетирани общини - Стара Загора, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Добрич, Каварна, Кюстендил, Пловдив, Русе и Столична община.

Докладът ще включва и конкретни препоръки за намаляване на административните пречки пред бизнеса на общинско ниво, за подкрепа на текущата реформа на общинските административни услуги.

Още новини