Начало Новини Актуално Община Стара Загора спечели проект за подобряване на облика на кв. Железник

Община Стара Загора спечели проект за подобряване на облика на кв. Железник

Актуално

Община Стара Загора е одобрена за финансиране на Проект Подобряване физическата и жизнена среда на кв. Железник, град Стара Загора - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда, който очакваха всички старозагорци.

Решението с одобрените за финансиране общо 21 общини е от 17 май и е подписано от зам.-мин. на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР Лиляна Павлова, съобщиха от пресцентъра на общината.
Общият  размер на проекта е 8 639 378,28 лева – 100%. Съфинансирането от кандидата: 434 433,66 лева - 5,03%. Размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ: 8 204 944,62 лева – 94,97%. Продължителност на проекта: 24 месеца
Проектното предложение е съобразено с изискването за интегриран териториален подход и всички дейности са взаимосвързани в интегриран проект, обхващаш два подобекта: квартал Железник-изток (т.н. Малък Железник) и квартал Железник-запад (т.н. Голям Железник).
Включени в проекта са ремонти на улична мрежа, отводняването и, изграждане на пешеходни алеи, на велоалеи, ново енергоспестяващо осветление, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на паркинги, детски площадки, озеленяване и много други дейности.

Още новини