Начало Новини Актуално Община Стара Загора ще стопанисва 4 исторически обекта

Община Стара Загора ще стопанисва 4 исторически обекта

Актуално

Областният управител Йордан Николов окомплектова и изпрати до Министерството на регионалното развитие и благоустройството становище за предоставяне и безвъзмездно управление на Oбщина Стара Загора на четири исторически обекта - Неолитни жилища, Античния комплекс при Западна порта на крепостта Августа Траяна, Античния комплекс в южната част на Августа Траяна и Античната подова мозайка на ул. Ген. Столетов.

Това ще даде възможност на Oбщина Стара Загора да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съобщиха от пресцентъра на Oбластната управа.
"Целта е да бъде подкрепена активната политика на Oбщина Стара Загора за привличане на средства и ускорени действия по консервация, експониране и анимиране на археологическите паметници, обясни Николов. "Идеята е да се промоцира област Стара Загора като привлекателна дестинация за културен туризъм. Такава е идеята и на настоящото становище", добави той.
През юни т.г. областният управител издаде актове за публична държавна собственост на 4-те исторически обекта, с които се предоставят правата на управлението им на Министерството на културата. Впоследствие Николов е получил съгласието на принципала да предостави обектите на Общината.
Историческите обекти се предоставят за безвъзмездно управление на Община Стара Загора за срок до приключване на дейностите по изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Регионално развитие".
Законът позволява публична държавна собственост да бъде предоставяна за управление на общини за изпълнение на техните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Това става с решение на Министерския съвет, след решение на съответния общински съвет и мотивирано предложение от областния управител.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини