Начало Новини Актуално Община Стара Загора ще стопанисва 4 исторически обекта

Община Стара Загора ще стопанисва 4 исторически обекта

Актуално
Стара Загора

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов окомплектова и изпрати до Министерството на регионалното развитие и благоустройството становище за предоставяне и безвъзмездно управление на община Стара Загора на четири исторически обекта.

Целта е да бъде подкрепена активната политика на община Стара Загора за привличане на средства и ускорени действия по консервация, експониране и анимиране на археологическите паметници, обясни Николов. „Идеята е да се промотира област Стара Загора като привлекателна дестинация за културен туризъм. Такава е идеята и на настоящото становище”, добави той, съобщиха от пресентъра на областна администрация.
Областният управител получи съгласието на принципала – Министерството на културата, да предостави обектите, които бяха актувани с актове за публична държавна собственост. Това ще даде възможност на община Стара Загора да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
През юни т.г. областният управител издаде актове за публична държавна собственост на Античния комплекс при Западна порта на крепостта Августа Траяна, Античния комплекс в южната част на Августа Траяна, Античната подова мозайка на бул. Ген. Столетов и Неолитните жилища. С актовете се предоставят правата на управление на Министерството на културата.Историческите обекти се предоставят за безвъзмездно управление на община Стара Загора и за срок до приключване на дейностите по изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Регионално развитие. Законът позволява публична държавна собственост да бъде предоставяна за управление на общини за изпълнение на техните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Това става с решение на Министерски съвет, след решение на съответния общински съвет и мотивирано предложение от областния управител.

Още новини