Начало Новини Актуално Община Стара Загора ще кандидатства за финансиране на Регионален иновационен център

Община Стара Загора ще кандидатства за финансиране на Регионален иновационен център

Актуално

ОбСВ Стара Загора се проведе извънредно заседание на Общинския съвет. Единствената точка в дневния ред на старозагорските съветници беше за даване на съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Така ще има възможност да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма Иновации и конкуретноспособност 2014 - 2020, Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове. Старейшините подкрепиха предложението с 49 гласа За.

В сдружението освен УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович са изявили желание за участие Тракийският университет, МБАЛ Ниа Мед ООД и Специализираната акушеро-гинекологична болница за активно лечение в Сливен.

Проектното предложение, с което ще се кандидатства, е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностиката, оценката и лечението на пациенти със социално значими заболявания, чрез прилагане на иновационни методики, разработени и изследвани в Регионалния център.

В началото на сесията Нели Калнева - Митева положи клетва за работа в името на старозагорци като общински съветник. Тя влиза на мястото на избраната за зам.-кмет Милена Желева. 

Още новини