Начало Новини Актуално Община Стара Загора с три проектни идеи за Интегрирано градско развитие

Община Стара Загора с три проектни идеи за Интегрирано градско развитие

Актуално

Към три проектни идеи, с които да кандидатства по Приоритет 1 Интегрирано градско развитие на Програма Развитие на регионите 2021-2027, се е насочила Община Стара Загора.Това са: Изграждане на продължение на бул. Славянски до Алеко Константинов с изграждане на кръгово кръстовище на бул. България с индикативна  стойност приблизително 25 млн. лв.; другата идея - Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Художествената галерия с индикативна стойност 5 млн. лв.; третата - е Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Езиковата школа на стойност 3 млн. лв.

Тези идеи станаха обществено достояние по време на информационна среща по Приоритет 1 на Програма Развитие на регионите за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора. Общината е териториалният орган по подбор на проектни идеи. Презентация по време на срещата с разяснения за кандидатстването с проектни идеи направи Георги Симеонов, директор дирекция Европейски програми и протокол и ръководител на Звено за подбор на проектни идеи към Община Стара Загора. 

С приоритет при кандидатстването  са  проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора, както и насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Индикативния бюджет за Община Стара Загора е 50 018 784 лв.

Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1 %, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите включени в нея, не може да надвишава 50 % от заделения за Община Стара Загора индикативен бюджет.

Подробности относно допустими мерки по програмата, допустимите  бенефициенти по процедурата и подробности са качени на сайта на Общината.

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство. В реализацията на една проектна идея не могат да участват повече от 5 партньора (кандидат/водещ партньор и 4 партньора).

Срокът на подаване на проектни идеи се извършва на електронен адрес: delovodstvo@starazagora.bg.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 17:30 ч. на 09.05.2024 г.

Още новини